ועדת הכלכלה של הכנסת צפויה לקיים היום (ב') דיון בנושא קציני בטיחות בחברות שמפעילות רכב כבד, למרות שמנכ"ל משרד התחבורה, עוזי יצחקי, ביטל פגישה מתוכננת לקבל מסקנות מצוות מקצועי שהוא מינה לבחינת הנושא.

הוועדה דנה בחודשים האחרונים באופן העסקתם של קציני הבטיחות בחברותשמפעילות רכב כבד - בעיקר משאיות ואוטובוסים, המעורבים בתאונות קטלניות בשיעור גבוה מחלקם במצבת הרכב הכללית. הוועדה תידרש להחליט אם קציני בטיחות חייבים להיות עובדי החברות שמפעילות את כלי רכב, או שיועסקו משרדים עצמאיים כקבלנים חיצוניים.

הוועדה דנה בשאלת "חופש העיסוק" מול סוגיית הבטיחות: איגוד קציני הבטיחות טוען כי משרדי קבלן חיצוניים לא יספקו את אותה רמת בקרה, פיקוח ובטיחות כמו העובדים הקבועים של החברות, כשמנגד איגוד לשכות המסחר מבקש להוזיל את עלויות ההעסקה של קציני הבטיחות, שאותן נושאת החברות.


משאית כבדה, "חופש עיסוק" מול סוגיית בטיחות. צילום: פלאש 90

עד לפני כמה חודשים הייתה עמדת משרד התחבורה, שחברות קבלניות יכולות לפקח על חברות שמחזיקות לא יותר מחמש משאיות, אולם, כאמור, לאחרונה מינה יצחקי צוות מקצועי שבחן, בין השאר, נושא זה. בראש הצוות עומד עמי סגיס, שמשנת 2000 משמש כראש ועדת סגיס לבחינת בטיחות ענף ההובלה בישראל.

הצוות סיכם את מסקנותיו והיה אמור להגיש אותן ליצחקי ב-26 במאי, אלא שיצחקי דחה את הפגישה ולא קיים אותה עד היום, כך שנציגי משרד התחבורה יכולים לטעון היום בוועדת הכלכלה של הכנסת כי הם אינם יודעים מהן המלצותיו של הצוות.

בדוח הצוות נמצא כי לנוכח מעורבותן הגבוהה של משאיות כבדות בתאונות דרכים קטלניות בשנים האחרונות, ובמיוחד בשל העובדה כי בחלק גדול מהמשרדים העצמאיים אין מעקב אחר סידור העבודה של הנהג ושעות נהיגתו, "מומלץ כי עד עשרה כלי רכב מסחריים במשקל עשרה טון ומעלה, יהיה פטור מחובת התקשרות עם קצין בטיחות, ובמקום חובה זו תידרש החברה לארבע בדיקות שנתיות במכון רישוי, אחת לכל רבעון".

המלצות נוספות של הצוות בראשות סגיס, שרובן הוגשו למשרד התחבורה כבר בשנת 2002 אולם לא יושמו עד היום, כוללות: הכרה בעבודת נהג משאית כעבודה מועדפת; הגדרה חוקית של נהג מקצועי; חובת חונכות לנהגי משאיות; השתלמות חובה לנהג משאית אחת לחמש שנים; הכנסת טכוגרף דיגיטלי באופן מיידי; הקמת יחידת אכיפה ייעודית מקצועית לנושא רכב כבד ולאוטובוסים והקמת מפרצי חניה ואזורי מנוחה לנהגי משאיות. ממשרד התחבורה סירבו להגיב.