זמן קצר לפני הפיגועים בפריז יצאו שופרות התעמולה של דאע"ש וגורמי ג'יהאד אחרים (כלומר, ארגוני טרור אסלאמיים קיצוניים) בקריאה למוסלמים באירופה להתגייס לשורותיהם ולבצע פיגועי טרור במדינות האם שלהם. קריאה מיוחדת הופנתה ל"אחים והאחיות" בצרפת "להבעיר את צרפת ולרוצץ את ראשם של הכופרים".הדברים מתנוססים בראש דיווח שבועי של "מרכז המידע למודיעין וטרור" הנקרא "מבט לג'יהאד העולמי". רק לקרוא מה ארגוני הג'יהאד אומרים ולהבין  שמדובר בתופעה גלובלית, במלחמת תרבות, כאשר משני צדי המתרס עומדות תפיסה אסלאמית קיצונית דתית־תרבותית־חברתית, הרואה עצמה כמייצגת נאמנה את האסלאם של הנביא מוחמד, כפי שצמח לפני 1,400 שנים, ומולה התרבות המערבית. חברה פתוחה מול חברה סגורה. היעד הסופי של התפיסה הזאת הוא השלטת החוק האסלאמי (השריעה) בכל מקום והקמת מסגרת מדינית של חליפות אסלאמית.בתווך נמצאים כל המוסלמים "הכופרים" שיש להחזירם למוטב. על רקע זה כמה הערות: האחת, המערב טרם הגדיר לעצמו יעד ברור במאבק התרבותי־חברתי נגד ארגוני הג'יהאד העולמי. הוא כן הגדיר יעד צבאי ארוך טווח נגד ארגון דאע"ש - השמדתו! הנשיא אובמה התחייב לכך, וארה"ב גייסה לצורך כך קואליציה של 50 מדינות לפחות. אבל זה מאבק צבאי צולע נגד ארגון אחד בלבד במקום אחד בלבד; זה מאבק שאינו מונע כלל וכלל את פיגועי הטרור ברחבי העולם, בכללם הפיגועים בפריז; זהו מאבק שרק מדרבן את כל ארגוני הטרור האסלאמיים לבצע פיגועים. לא רק זאת, בתפיסה האמריקאית הנוכחית אין דבר כזה הנקרא "טרור אסלאמי", יש רק טרור של "קיצונים".המונח השגור של "ארגוני ג'יהאד אסלאמי" אינו מופיע במילון הדיפלומטי האמריקאי. על דאע"ש אומרים הנשיא אובמה ועוזריו שהוא לא מוסלמי בכלל, ואינו יכול להיות מוסלמי כי האסלאם היא דת של שלום ואהבת הבריות. מה לעשות שהנביא מוחמד התאפיין בין השאר בעריפת ראשי מתנגדיו, בשעה שישו הגיש את הלחי השנייה לסטירה. השנייה, באירופה המערבית הבעיה חריפה ומורכבת. כאן יש בעיה דמוגרפית ההופכת את המוסלמים לגורם פוליטי משפיע; כאן המוסלמים אינם מוכנים להשתלב בחברה המערבית. רובם אומנם לא מצדד בטרור, אך הוא בהחלט מצדד בהשלטת חוקי השריעה. על כל אלו מתווספת "התקינות הפוליטית" ואליטות פוסט־ מודרניות ה"מבינות" את הטרור ואף מצדיקות אותו.איך תוכל אירופה המערבית להתמודד עם הטרור האסלאמי תוך כדי שמירה על ערכיה הליברליים המקודשים? האם יעלה שם על הדעת להתחיל ולהיאבק בטרור כמו שאמר יצחק רבין: "בלי בג"ץ ובלי בצלם"? השלישית, בל נשלה את עצמנו שהאירופאים יגלו עכשיו הבנה גדולה יותר למצבנו מול הטרור. הם עושים הבחנה חדה וברורה בין טרור הנוגע להם ובין טרור המופנה נגד ישראל. טרור המופנה נגד ישראל לא מעניין אותם, והוא שייך למשהו אחר הנוגע לבעיה הפלסטינית. ואחרון ולא חביב. בתקופה הנוכחית גורמי הג'יהאד העולמי כבר ערוכים בגבולות שלנו: ברמת הגולן ובסיני. עכשיו הם עסוקים בדברים אחרים: ברמת הגולן במלחמה נגד אסד ואחרים ובסיני במלחמה נגד א־סיסי. אבל, זה זמני! המלחמה שלהם נגדנו בוא תבוא. ונגד היהודים – תמיד ובכל מקום.