המועצה להשכלה גבוהה האריכה את היתר פעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין בנתניה בשלושה שבועות, עד ל־ 21 בפברואר. ההארכה ניתנה במטרה לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה לסיים את סמסטר א' של שנת הלימודים הנוכחית. כמו כן היא אסרה על רישום של סטודנטים חדשים. המל"ג תקיים דיון נוסף בנושא ההיתר ב־ 10 בפברואר.כ־ 150 סטודנטים הפגינו אתמול מול המועצה להשכלה גבוהה בירושלים, בזמן שהתכנסה להכריע אם המוסד האקדמי ייסגר עד ה־ 31 בינואר, אז אמור להסתיים תוקף ההיתר של המכללה מטעם המל"ג. הסטודנטים הניפו שלטים שעליהם נכתב: "לא סוגרים מכללה להנדסה"; "אני מרמלה וגם אני רוצה להיות מנהדס"; ו־ 3,000 מהנדסים חסרים בישראל". במכללה לומדים כיום כ־ 300 סטודנטים מהצפון ומהמרכז עם דגש על פריפריות ואנשים עובדים שיכולים להשתתף רק בלימודי ערב. במכללה יש שלושה מסלולי הנדסה שונים: הנדסת מכונות, הנדסת אופטיקה והנדסת רפואה. אורט הרמלין נפתחה במרץ 2009 , לאחר שהמל"ג החליטה להעניק למכללה היתר לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה ולקיים בו שתי תוכניות לימודים לתואר ראשון.לפי המל"ג, המכללה אינה עומדת בתנאים הפיננסיים והארגוניים־מנהלתיים שנדרשו ממנה ואינה עומדת ברמה אקדמית נאותה בתוכניות הלימודים שנבדקו - ולכן יש בעיה להכיר בה כמוסד להשכלה גבוהה. מהמל"ג נמסר: “לקראת תום תוקף ההיתר ובהסתמך על הבעיות המשמעותיות שהתעוררו ביחס למוסד ולתוכניות הלימודים שבדיקתן הסתיימה הן מבחינה אקדמית והן מבחינת הסוגיות הפיננסיות והארגוניות־מנהליות, מסתמן שלא קיימת היתכנות בהווה ובעתיד להמשך התקיימותו של המוסד ועמידתו בסטנדרטים הנדרשים בכדי לקבל הכרה כמוסד להשכלה גבוהה".במל"ג הרגיעו את הסטודנטים במכללה ואמרו כי תוצע להם רשת ביטחון, והם יוכלו לסיים את לימודיהם באחד מכמה מוסדות לימוד אחרים שיוצעו להם. נשיא המכללה, פרופ' גדי גולן, אמר כי "המכללה דורשת להשהות את מועד ההחלטה עד למינוי שר חינוך חדש העומד מתוקף תפקידו בראש המל"ג". מייסד המכללה, פרופ' חיים גוטפינגר, הוסיף: "אנו מצפים שהמל"ג ימנו ועדה חדשה בלתי תלויה שתבדוק את רמת המכללה והתוכניות, מאחר שיו"ר הוועדה המלווה של המל"ג, פרופ' ראובן שגב, פסק שהתוכניות שלנו והסטודנטים ברמה נמוכה ואנו מתנגדים לפסיקה זו". לדבריו, רמת ההוראה של התכנים במכללה זהה לרמה באוניברסיטאות. "המדינה משוועת למהנדסים, לכן רשת אורט פתחה בנוסף למכללת בראודה בכרמיאל מכללה שנייה לפני כחמש שנים", הסביר פרופ' גוטפינגר, "סוד ההצלחה אצלנו זה המורים המעולים שהגיעו מאוניברסטאות ועברו סינון קפדני", הוסיף. "זוהי המכללה היחידה להנדסה שאינה מתוקצבת בארץ. רשת אורט השקיעה עד היום כ־ 50 מיליון שקל במכללה. באמנה בין המכללה לאורט זה מופיע כהלוואה, אך אף פעם לא נוכל להחזיר את הכסף הזה"."אם המל"ג יחליט לסגור את המכללה, לא יהיה ל־ 60% מהתלמידים שלנו שלומדים לימודי ערב לאן ללכת, מאחר שלמכללות באזור אין לימודי ערב", הזהיר גוטפינגר. "אני עובד בתעשייה הביטחונית בבקרים ובערב אני סטודנט להנדסת מכונות באורט הרמלין. זה המקום היחיד שאני יכול ללמוד בו להיות מהנדס", סיפר לירן סימון ) 32 ( סטודנט שנה א' להנדסת מכונות, "במהלך ההרשמה ידעתי שקבלת תעודת המהנדס מותנת באישור המל"ג, אבל ידעתי גם שרשת אורט היא רשת רצינית שנותנת במוסדותיה פן מעשי ועיוני כאחד".מרשת אורט נמסר: "הכסף שהושקע במכללת הרמלין מקורו בתרומות ובתשואות מקרנות בלבד. רשת אורט תמשיך להשקיע במכללה ובחינוך בישראל".