לאחר משא ומתן מואץ שהתנהל ביומיים האחרונים מול נציגי חברות הגז, סוכמו אתמול עקרונות משק הגז. העקרונות כוללים מספר שינויים ביחס למתווה שהוצג בשבוע שעבר על ידי ראש אגף התקציבים באוצר, אמיר לוי. על פי המתווה החדש, חברת נובל אנרג׳י - השותפה הבכירה במאגרי הגז תמר ולווייתן - תמשיך להחזיק מאגרים אלה ולתפעלן. כמו כן היא תמשיך לשווק יחד עם שותפותיה האחרות את הגז ממאגר לווייתן.
 
עם זאת, החברה האמריקנית לא תוכל לשווק גז ממאגר תמר והשיווק ייעשה באמצעות חברת ישראמקו, שכבר שותפה במאגר. עוד נקבע כי מחיר המקסימום שייקבע לגבי חוזים חדשים עם חברות הגז עבור המשק המקומי יעמוד על 4.9 דולר למיליון יחידות אנרגיה. מדובר במחיר המייצג את עסקות הגז שנחתמו עם יצרני החשמל הפרטיים.
 

ביחס למאגרים כריש ותנין (המאגרים ה׳׳קטנים״ יחסית שבבעלות דלק ונובל אנרג'י), נקבע כי הם יימכרו בפרק זמן של עד 5 שנים. לאחר מכן, ובהתאם למצב התחרות, תבחן מחדש סוגיית המחירים. המתווה החדש הושג בהסכמת קית' אליוט, סמנכ״ל נובל אנרג׳י והאחראי לפעילות הקבוצה במזרח התיכון ובאפריקה. כפי שנחשף ב"מעריב-השבוע", הוא הגיע בתחילת השבוע לישראל כדי לסגור את הקצוות האחרונים של ההסכם.
 
סיכום חשוב נוסף נוגע להחלטה, כי המתווה לפירוק מונופול הגז לא יאושר על ידי הממשלה הנוכחית אלא על ידי זו שתוקם לאחר הבחירות. החלטה זו תואמת גם את הדרישות של ח״כ שלי יחימוביץ ושל ארגונים אחרים הנלחמים במונופול במשק הגז.
 
גם החלטתו בעניין של הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייוויד גילה, נדחתה. אתמול הודיע גילה כי לנוכח ההתקדמות במשא ומתן, עמדתו הסופית בעניין הכרזת המונופול כהגבל עסקי תידחה בחודשיים. במשרד הממונה העריכו כי ההסדר מתקדם, אם כי חלקים ממנו טרם הושלמו.