על רקע התבטאותו השנויה במחלוקת ביום הבחירות, ש"הערבים נוהרים לקלפיות", נפגש היום (חמישי) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה כדי לדון במצבם של ערביי ישראל.מלשכת ראש הממשלה נמסר כי בשיחה דנו השניים בקידום החברתי והכלכלי של האזרחים הערבים בישראל. ראש הממשלה ציין את ההשקעות הרבות בשטח חשוב זה בשש השנים האחרונות על ידי הממשלות שעמד בראשן. עוד נמסר, כי בד בבד ציין ראש הממשלה את הצורך להמשיך ולצמצם את הפערים בחברה הישראלית.ראש הממשלה נתניהו הציע קיום דיאלוג מסודר בין צוות ממשלתי שיכלול את השרים הרלוונטיים ובין חברי הכנסת הערבים במטרה לגבש תכנית חברתית-כלכלית בהסכמה רחבה ככל האפשר.מנגד, ח"כ עודה אמר לאחר הפגישה עם ראש הממשלה כי הפגישה עם ראש הממשלה לא היתה פשוטה. "הגעתי לכאן היום עם אחריות גדולה, כמי שמייצג את המיעוט הגדול במדינה, מיעוט שכחלק מטקטיקת בחירות בזויה, ראש הממשלה בחר להסית כנגדו וכנגד עצם אזרחותו". בהודעה לעיתונות אמר עודה כי לא יכול להיות שראש ממשלה מתבטא כנגד הצבעה של אזרחים.עוד מסר עודה, כי מבחינתו הפגישה היום הייתה פגישת עבודה - בתקופה בה הציבור הערבי במדינה נמצא במצוקה קשה וגוברת, כאשר הנושא הבוער ביותר הוא מצוקת הדיור, הבלתי ניתנת יותר להכלה, והאיום בהריסת עשרות אלפי בית אב והשלכת עשרות אלפי אזרחים במדינה לחיים ברחוב ללא קורת גג. שהדוגמא הקשה והחריפה ביותר, מהתקופה האחרונה, היא רצון המדינה להחריב את היישוב אום אלחיראן על מנת לבנות במקומו ישוב יהודי."הצגתי לראש הממשלה תוכנית מפורטת לרפורמת תכנון מקיפה בישובים הערבים, יחד עם דרישה ברורה לעצור לאלתר את כל הריסות הבתים, ולפתוח בהידברות מול האזרחים במטרה למצוא פתרונות אמיתיים וחוקיים למצוקת הדיור ולהכרה בכפרים הלא מוכרים", אמר.עודה הוסיף כי דן עם ראש הממשלה בצורך במציאת תעסוקה איכותית ומתאימה לצעירים ולצעירות הערבים, שהקושי שלהם להשתלב בשוק העבודה פוגע בסופו של דבר בכלל האזרחים במדינה וביכולת הצמיחה של הכלכלה בישראל. השניים דנו גם בצורך להקצאה שוויונית של תקציבים במשרדי הממשלה, תקצוב הולם של הרשויות המקומיות הערביות והנגשת ההשכלה והחינוך לחברה הערבית.עודה התייחס גם לתהליך המדיני: "לצערי עם הממשלה הנוכחית נראה שכל ניסיון לדון בסיום הכיבוש ובחתירה לשלום צודק, נראית יותר כאתנחתא קומית, כפי שהיה במליאת הכנסת בעת השבעת הממשלה, ולא כדיאלוג שיכול להניב פירות אמיתיים. אך מתוקף תפקידי חשתי חובה לחזור ולומר לראש הממשלה שהעם הפלסטיני זכאי לחירות ולמקום תחת השמש ויחד עם זאת ששלום צודק הוא אינטרס של כלל האזרחים בישראל, ערבים ויהודים כאחד".