אחד מכל חמישה ישראלים מעשן, כך עולה הבוקר (ראשון) מדוח שר הבריאות בנושא העישון, המתפרסם לרגל היום הבינלאומי למניעת עישון שחל היום.על פי הדוח, 19.8% מבני ה-21 ומעלה מעשנים. למעלה ממחצית מהגברים המעשנים דיווחו על צריכה של 10-20 סיגריות ליום, ואילו בקרב הנשים המעשנות - אחוז הנשים הצורכות פוחת מעשר סיגריות ליום הינו כ40%.בחסות הסיגריות: כ-8,000 מקרי מוות בשנהעוד נכתב כי מומחים מעריכים שבישראל העישון אחראי לכ-8,000 מקרי מוות בשנה, שכ-700 מתוכם הם בקרב לא מעשנים שנחשפו לעישון פסיבי כפוי. בסקר שנערך, 35% מהנשאלים הלא מעשנים הצהירו כי הם נחשפים לעישון הכפוי, גברים לא מעשנים סיפרו כי הם נחשפים לכך בעיקר במקום העבודה, בעוד הנשים אמרו כי הן חוות את העישון הכפוי בעיקר בבתיהן.מעבר לפן הבריאותי, העישון גובה גם מחיר כלכלי: משקי הבית בישראל הוציאו בשנת 2014 מעל ל-8.3 מיליארד שקל על רכישת מוצרי טבק ועישון, מדובר בסכום גבוה מאוד. כך למשל, שוק מוצרי החלב גלגל 7.5 מיליארד שקל בלבד, ושוק החיתולים לתינוקות דיווח על היקפי מכירות של כ600 מיליון שקל.העישון עולה מיליארדים גם למערכת הבריאות. הערכות העלות הישירה והעקיפה של נזקי העישון למערכת היא בסביבות 1.7 מיליארד שקל, עלויות עקיפות נוספות הנגרמות כתוצאה מאובדן כושר עבודה וימי מחלה שמוערכים ב1.9 מיליארד שקל, וערך אובדן חיי האדם המגיע ל-8 מיליארד שקל.ביחס לעולם, עולה שאצלנו מעשנים פחות: שיעור העישון בקרב גברים בישראל נמוך במעט מהממוצע של מדינות האיחוד האירופי: 27.3% לעומת 28.5% אחוז. בקרב נשים, שיעור העישון בישראל עומד על 12.6%, בעוד שממוצע מדינות האיחוד מטפס ל-17.7%.