שוכרי הבתים בברלין יכולים לחייך ולמחפשי הדירות בתל אביב נותר רק לקוות: בברלין תונהג החל מהשבוע מגבלה על גובה שכר הדירה.
עם הגירה חיובית של מעל 40 אלף בני אדם בשנה, מזנק שכר הדירה בברלין באחוזים גבוהים במיוחד. בניסיון לעצור את העלייה המשמעותית, הציבו ברלין הציבה מגבלות על דרישותיהם של בעלי הדירות. בהתאם למגבלות יוכלו בעלי הדירות לדרוש סכום של עד עשרה אחוזים מעל שכר הדירה הממוצע בשכונה.
מגבלה זו נועדה לפתור גם את הפער בין המחיר ששילמו דיירים ותיקים לבין זה שנדרשו לשלם דיירים חדשים. בשל ההפרש בין חוזים ישנים לחדשים, רבים מתושבי ברלין לא נמנעו מלעזוב את דירתם, מחשש לעלייה בשכר הדירה.