היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, קבע בחוות דעת שהגיש במסגרת עתירה של חברת ״פנגו״, כי החברה למשק וכלכלה אינה יכולה להחזיק במידע על אזרחים בכל הנוגע לשירותים נוספים. עם זאת קבע היועמ"ש כי החברה תוכל להחזיק במידע על האזרחים בנוגע להסדרי חניה כחול לבן.כזכור, המכרז לאספקת שירותי הסדר חניה ארצי פורסם לראשונה בשנת 2007 אז זכתה בו חברת מילגם, ומכוחו הפעילה הסדר תחת המותג "פנגו". לאחרונה הסתיימה ההתקשרות מכוח מכרז זה, ופורסם מכרז חדש. בעקבות המכרז החדש הגישה החברה עתירה שמעלה שתי סוגיות: מחלוקות צופות פני עבר, הנוגעות להתקשרות מכוח המכרז הישן, ובפרט לגורם שיחזיק במידע שנאסף במסגרתה ולשימושים המותרים בו. השני, מחלוקות צופות פני עתיד, הנוגעות למכרז החדש ולהוראותיו, ובפרט להוראות בעניין אספקת שירותים נוספים בידי הזוכים במכרז, והעברת המידע שנאסף אגב כך לידי החברה למשק וכלכלה.לעמדת היועמ"ש אין הצדקה לכך שמידע שנאסף או ייאסף בעתיד אגב אספקת שירותים אלו יועבר לידי החברה למשק וכלכלה. לעמדת היועמ"ש, על החברה למשק וכלכלה לוודא כי כל המידע שנאסף אגב שירות חניה ארצי, אשר אינו נחוץ לשם יצירת קשר עם המנוי וקבלת הסכמתו ושאינו דרוש לשם הבטחת רציפות השירות עבור לקוחות שיבחרו בכך, יימחק מכל אמצעי המדיה שברשותה. אלא אם כן קיימת הוראה אחרת בדין המחייבת שמירת מידע ספציפי.פנגו ואחרים התנגדו לכך שהחברה למשק וכלכלה תוכל לאסוף נתונים לגבי שירותים נוספים כגון: שירותי תדלוק, שטיפומט, חניות בחניונים ועוד, והן לגבי שירותי החניה. לדברי עו״ד ד״ר גלעד וקסלמן ממשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן, המייצג את חברת פנגו: "אין מקום למדיניות 'האח הגדול' וזו צריכה להיות מצומצמת. מדובר בעמדה בעייתית ביותר שאינה מגינה על האזרחים ויוצרת ריכוז מידע בידי גוף בעל אינטרסים משל עצמו. הסקת מסקנה כזו בהתבסס על סמכויות עזר לא מוגדרות, אין לה מקום במדינה שומרת זכויות אזרח והיא מחייבת הסדר חוקי בחקיקה ראשית כמו במקרה של הביומטרי או קבלת נתונים מרשתות התקשורת על ידי המשטרה״.
עו״ד ד״ר גלעד וקסלמן