המשנה לראש הממשלה ושר הפנים, סילבן שלום, החליט היום (שלישי) להאריך את תקופה המבחן (הפיילוט) של צו הביומטריה לזמן קצר של תשעה חודשים, במתכונת דומה לזו שהופעלה בשנתיים האחרונות.הארכת תקופת המבחן (הפיילוט) נועדה לאפשר פרק זמן נדרש ללמידת הסוגייה, הן לשר הפנים הנכנס, סילבן שלום, והן לחברי ועדות הכנסת שיתכנסו לראשונה בימים הקרובים ויידרשו להכריע בעניין, ללמוד את הנושא לעומקו בטרם יגבשו עמדה ויקבלו החלטה.המהלך יחייב צעדים ואישורי הגורמים הרלוונטיים, ביניהם ועדות הכנסת ובסופו מליאת הכנסת.תקופת המבחן החלה ביום ה-30.6.2013, אז הושק המהלך והחלו להנפיק את התעודות הראשונות. במהלך התקופה האמורה נבחנו המהלכים בהתאם למדדים, כפי שנקבע בחוק הביומטריה, ונעשו הצעדים המחויבים לשיפור מהלכים שנתגלו כדורשי שיפור. בתוך כך, מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, יפרסם היום את דוח הביקורת על המאגר הביומטרי של משרד הפנים. 
בין הנושאים שיעלו בדוח נכללים נושא המידע והנתונים של תופעת גניבת הזהויות בישראל, שימוש במערכת השוואה ביומטרית זמנית, סורקי טביעותה אצבע ואיכותן, בחינת החלופות למאגר ולהיקף המידע שנשמר בו ונושאים נוספים.