מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "אין לשר שום סמכות להורות למינהלת השירות הלאומי אלו ארגונים לכלול בתוכנית השירות הלאומי ואלו ארגונים להוציא ממנה, והאגודה לזכויות האזרח מוחה על כך שהוא קיבל החלטה בשליפה מהמותן על סמך עובדות שקריות, שהוא לא טרח לבדוק אותן. אם היה בודק, הוא היה מגלה ארגון שמטרתו היא להגן על זכויות אדם ולא לרדוף את חיילי צה"ל. הצגת עובדות בפני כל גוף שהוא היא לגיטימית, אך האגודה לזכויות האזרח לא פנתה לוועדת החקירה של האו"ם, וזו לא פנתה אלינו. הערות השוליים שמזכירות אותנו בדו"ח מצטטות מכתבים שכתבנו ליועץ המשפטי לממשלה בזמן 'צוק איתן' ופורסמו באתר האינטרנט שלנו".דו"ח האו"ם על מבצע צוק איתן ובעקבות הפרסומים על עדויות המצוטטות בדו"ח מצד ארגוני שמאל נגד חיילי צה"ל ומדינת ישראל, הנחה שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, הממונה על השירות הלאומי, את מנכ״ל השרות הלאומי שר שלום ג'רבי, לבטל תקני שרות לאומי בעמותות השמאל שפעלו נגד חיילי צה"ל באו"ם.השר אריאל אמר כי: כל מהותו של השרות הלאומי הוא שרות למען מדינת ישראל ואזרחיה. "אני לא אאפשר בשום פנים ואופן מציאות הזויה שבה ישראל מממנת תקנים של צעירים שיפעלו כנגד חייליה. לא נממן ארגונים כאלו ולא משנה איזו לוליינות משפטית נדרשה עד כה כדי להכשיר את השרץ הזה"יש לציין כי עם פרסום הד"וח נחשפו רשימת הארגונים שהעידו בפני הוועדה ואף מצוטטים בהרחבה בדו"ח. ביניהם נמצאים ארגון "בצלם" שצוטטו 72 פעם בדו"ח ו"האגודה לזכויות האזרח" שצוטטו ארבע פעמים כאשר כל אחת מהן מחזיקה תקן של שירות לאומי.


 


מוקדם יותר הגיש ח"כ ינון מגל (הבית היהודי) הצעת חוק, לפיה עמותות הנתמכות על ידי ממשלות זרות ימוסו.לטענת מגל, דוח האו"ם המחשיד את ישראל בפשעי מלחמה מתבסס, בין היתר, על מידע שהעבירו לו אירגונים ישראלים כמו "בצלם" ו"שוברים שתיקה".


"ארגונים אלה מקבלים מיליונים מממשלות זרות באירופה ומקדמים את האינטרסים של ממשלות אלו", אומר מגל.הצעת החוק קובעת שעמותה המקבלת יותר מ-50 אלף דולר מממשלות זרות תחוייב במיסוי של 37 אחוז על כספים אלו. בנוסף תחוייב "עמותת חוץ" שכזאת בשקיפות מלאה ותוגבל האפשרות של שיתוף פעולה עימה מצד משרדי ממשלה וצה"ל. כמו כן תחוייב "עמותת חוץ" לציין בכל מכתב רשמי כי היא נתמכת על ידי ממשלות זרות.ובתוך כך, חברי כנסת מהקואליצה ומהאופוזיציה החליטו להתייצב נגד ארגון שוברים שתיקה שאספו עדויות לכאורה המצביעות על פשעי מלחמה במהלך מבצע צוק איתן, ולקרוא בזה אחר זה עדויות של לוחמים בצה"ל המעידים על המוסריות הגבוה של חייליו.הח"כים יעשו זאת במסגרת "נאומים בני דקה". העדויות נאספו על ידי ארגון "האמת שלי" שאף השתתף בשבוע שעבר בדיון בנושא המבצע בעזה בפרלמנט האירופי.בין הח"כים שיקריאו היום עדויות נמצאים דוד ביטן, ענת ברקו, נאוה בוקר ומיקי זוהר (ליכוד), דני עטר ואיתן כבל (מחנה ציוני), עופר שלח, יעקב פרי וחיים ילין (יש עתיד) וכן חברי כנסת מכולנו, ש"ס ויהדות התורה.מהאגודה לזכויות האזרח נמסר: "אין לשר שום סמכות להורות למנהלת השירות הלאומי אילו ארגונים לכלול בתכנית השירות הלאומי ואילו ארגונים להוציא ממנה. האגודה לזכויות האזרח מוחה על כך שהוא קיבל החלטה בשליפה מהמותן על סמך עובדות שקריות, שהוא לא טרח לבדוק אותן. אם היה בודק, הוא היה מגלה ארגון שמטרתו היא להגן על זכויות אדם ולא לרדוף את חיילי צה"ל. הצגת עובדות בפני כל גוף היא לגיטימית, אך האגודה לזכויות האזרח לא פנתה לוועדת החקירה של האו"ם, וזו לא פנתה אלינו. הערות השוליים שמזכירות אותנו בדו"ח מצטטות מכתבים שכתבנו ליועץ המשפטי לממשלה בזמן 'צוק איתן' ופורסמו באתר האינטרנט שלנו".