"מעולם לא היה כפר ערבי בשם סוסיא. מדובר במחטף של ארגוני שמאל לשם השתלטות על שטחי C", כך אמר היום (רביעי) סגן שר הביטחון אלי בן דהן (הבית היהודי)  ועורר סערה במליאת הכנסת.


סגן השר השיב לשאילתה של ח"כ דב חנין (הרשימה משותפת) ששאל: "לאחרונה פורסם כי מחצית ממבני הכפר סוסיא בדרום הר חברון מתוכננים לההרס בשל לחץ המתנחלים וזאת בטרם דן בג"צ בעתירת התושבים, האם זה נכון?". סגן שר הביטחון השיב כי מעולם לא היה כפר ערבי בשם סוסיא. הוא טען כי מדובר במחטף שנעשה על ידי ארגוני השמאל, שמטרתו השתלטות על שטחי C על ידי בניה של מבני קבע. 

"חוקרים וסוקרים שהסתובבו באזור בשנות השבעים מעידים על הימצאותם של רועי צאן במערות, אך שוללים בדבריהם את קיומם של מבנים כלשהם באזור או מגורי קבע של מאן דהו. חוקרים שמעידים על כך הם המזרחן והאנתרופולוג יעקב חבקוק וד"א עקיבא לונדון. ההתנהלות סביב סוסיא נמשכת כבר כעשרים שנים, זהו אינו נושא חדש וזו אינה הפרה חדשה של החוק אלא התנהלות פושעת סדרתית. לו היה מדובר ביישוב יהודי, לצערי לא היו מתנהגים כלפיה באותה סלחנות", אמר. 


לדבריו, הפלסטינאים המתגוררים בסוסיא בנו מספר מבנים ללא כל היתר. נגד הבינוי הבלתי חוקי שנבנה ללא היתרים, ננקטו הליכי פיקוח, נמסרו צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה ובעניין זה ניתנה גם החלטת בג"צ לפיה המבנים שהוקמו באזור תוך הפרת צו ביניים של בית המשפט יהרסו בסדר עדיפות גבוה.

ח"כ דב חנין הביע מחאה על הדברים ואמר: "נדהמתי לשמוע את תשובתיך. מזמן לא נתקלתי בתשובה כה מנותקת מהמציאות. אפילו פליאה אלבק, אם ההתנחלויות, משפטנית בכירה כתבה בשנת 1982: 'בית הכנסת העתיק נמצא במקום הנקרא חירבת סוסיא וסביבו כפר ערבי. על אדמות חירבת סוסיא יש רישום במרשם המקרקעין לפיו המאדמה הזאת היא בבעלות פרטית של בעלים הערבים'. האם גברת אלבק שיקרה? מי שהיתה מחוייבת בכל נימי נפשה למפעל ההתנחלויות? היא המציאה את סוסיא?".
 
"תושבי הכפר גורשו האדמות שבבעלותם. הם ניסו להסדיר שוב ושוב את מעמדם התכנוני לפי כל סטנדרט תכנוני. רשויות התכנון בגדה המערבית הכוללת את נציגי המתנחלים ולא כוללת את הפלסטינים - מה הפלא שחסמו את בקשתם להסדרה תכנונית? אמנת ז'נבה קובעת במפורש שגירוש של אנשים מביתם ומאדמתם, הוא פשע מלחמה. כך גם ע"י בית הדין הבינלאומי. גם שרי החוץ של הקהילה האירופית קוראים לישראל להימנע מטרנספר כפוי של תושבי סוסיא", הוסיף חנין. במליאה התפתחה מהומה בשעה שחברי כנסת מהרשימה המשותפת וממרצ קראו קריאות ביניים לעברו של סגן השר.  

בן דהן דחה את ההתקפות עליו ואמר כי "דחיית הבקשה למתן צו ביניים בניסיון למנוע את ההריסה, נתנה את האות לתחילתו של קמפיין השמצה מתוזמר בארץ ובחו"ל מטעם ארגוני השמאל כנגד מימוש פסק הדין. הקמפיין חוזר על טענות שקריות, שאת חלקן הצגתי בתשובתי זו, תוך שהוא מנסה להטות את החלטת בית המשפט ולמנוע את אכיפת החוק נגד מפירי החוק."

"אתם מקבלים את פסיקת בג"צ רק כשהוא בא להרוס בתים של יהודים. בתוך שבוע חס ושלום אמורים טרקטורים להרוס בתים בבית אל. אז תפסיקו עם הצביעות הזאת. קבלו פסקי דין גם כשהם לא לטובתכם", אמר סגן שר הביטחון.

זעם במליאה. דב חנין

יו"ר מרצ גלאון פנתה לח"כ בן דהן ששימש כשר משיב ואמרה: "אתם בני ערובה של הלחץ המתנחלי, אתה וראש הממשלה נותנים היתר להעיף אלפי אנשים מהבתים שלהם בגלל הלחץ של המתנחלים ואתה מעז להאשים בכך את ארגוני השמאל?".

גלאון הוסיפה: "זו יריקה בפרצופן של מדינות אירופה ושל נשיא ארצות הברית, אני מצטטת את דברי שגריר האיחוד האירופי אנדרסן, שאמר כי על פי נתוני האיחוד האירופי חלה בשנים האחרונות עליה במימדי ההריסות באיזור, לפי אנדרסן גם מתאם הפעולות בשטחים שותף לדעה שהדרך הנאותה להתגבר על מימדי ההריסות היא תכנית אב ישראלית פלסטינית שתאפשר להם לבנות באופן חוקי".