שלום, אני בן כספית ואני היום השוטר הטוב

שר הבטחון משה (בוגי) יעלון קיבל היום מינוי זמני של המבוגר האחראי בבית המטורללים בו אנו חיים. יעלון אמר היום, בהמשך להפרות הסדר בבית אל ובשאנור, שמי שחושב שאתן להפר את החוק טועה, לא אתן את ידי להפקרות, אני מצפה משרים בממשלה לגבות את שלטון החוק. 
יעלון צודק לגמרי. הוא יודע ומכיר את האילוצים שסביבנו, את מסע הדה לגיטימציה המתעצם לפתחנו ואת החשיבות העצומה של הגנה על שלטון החוק בכלל ועל בג"צ בפרט. הוא פועל נגד חלקים באלקטורט שלו שהפכו לגידולי פרא שמאיימים לדרדר את כולנו, ומגיע לו על כך גם קרדיט ציבורי וגם תמיכה.
 

 שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע
אינני מבין את שר הביטחון, שהורה הלילה להוציא את אלו שהשתכנו בבתי דריינוף בבית אל. ועוד פחות מזה אני יכול להבין את המשחק הנלעג של ראש הממשלה נתניהו שודאי קיבל את ההחלטה יחד עם יעלון. 
נתניהו, שהבטיח בניית 300 יחידות דיור במקום בתי האולפנה שנהרסו - לא עמד בהתחיבותו.  ועתה, אחרי שהמדינה כבר הסדירה בדיעבד את היתרי הבניה לבתים הללו, ולפני שבג"צ פסק - מזדרזים השניים האלה לפנות את המתיישבים. 
אם מדובר בשלטון החוק: אדרבא - שימתינו לפסיקת בג"צ. ואם מדובר בהתחייבות שלטונית לכבד את שלטון החוק, אדרבא - שיכבדו את התחייבותם לבנות ואז נוכל לכבד את התחיבויותיהם להרוס.  
ונלעגת מכל היתה הצהרתו של ראש הממשלה. אנו פועלים לחזק את ההתישבות. וגם יעלון החרה החזיק אחריו: אני מתנגד להריסה ופועל לחיזוק ההתיישבות ביהודה ובשומרון. 
אולי בכלל מגיע להם שוטר טוב על הפטנט החדש שהמציאו: התיישבות בלי מתיישבים, ובלי בתים.