הצעת חוק המבקשת להקל על בעלי מוגבלויות קשות את ההשתתפות בוועדות הרפואיות של ביטוח לאומי, עלולה ליפול למרות תמיכה רחבה שלה היא זוכה במשכן – וזאת בגלל מאבקי כוח בין הקואליציה לאופוזיציה.ההצעה נוגעת לתובעי הקצבאות מהמדינה הזכאים ליותר מקצבה אחת מכוח החוק, הנאלצים כיום להופיע בוועדה שונה לכל תביעה. על פי ההצעה, כל ההתנהלות מול המדינה תרוכז תחת הליך אחד.את ההצעה, המהווה למעשה תיקון לחוק ביטוח לאומי, יזמה ח"כ קרין אלהרר (יש עתיד) מהאופוזיציה. היא נוסחה יחד עם גורמים מביטוח לאומי וממשרד הרווחה וזכתה לתמיכה מחברי קואליציה, אבל גורמים פוליטיים מתריעים כי משחקי כוח פוליטיים על יוקרה וקרדיט בין הממשלה לאופוזיציה עלולים לטרפד אותה. זאת, אף ששר הרווחה הנוכחי, חיים כץ, התבטא לא פעם בעניין הקלת הליך ההתייצבות בוועדות.סעיף החוק המובא לפתחם של הח"כים קובע: "ועדה מטעם ביטוח לאומי שתקבע את זכאותו של מבוטח לאחת הגמלות, תדון גם בזכאותו של המבוטח לכל אחת משאר הגמלות. מבוטח לא יתבקש להופיע בפני ועדות נוספות לצורך קביעת זכאותו אלא אם התעורר צורך מיוחד לדון בענייננו של המבוטח בשנית".