ההפסד למשק בישראל בשל תופעת העוני עומד על 48 מיליארד שקל בשנה, כך עולה מממצאי מחקר של ארגון "לתת". לאחר התדהמה שעוררו נתוני דוח העוני השנתי שפרסם הביטוח הלאומי בשבוע שעבר - שהצביעו על עלייה כמעט בכל מדדי העוני בישראל - ארגון לתת מתכוון לפרסם השבוע את דוח העוני האלטרנטיבי. מדובר בדוח המודד את העוני בישראל באמצעות קריטריונים רבים יותר מאלה של המדד הסטטיסטי היבש של רמת ההכנסה.

מדי שנה בשנה מנסה הדוח של הארגון לבחון גם את "האזור האפור" הנרחב של סף העוני בישראל, שלא מוזכר בדוח של הביטוח הלאומי וכולל רבבות בני אדם. 
 
מסקר שערך לתת בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה בישראל באמצעות רותם מחקר ואבחון שיווקי עולה כי 48% מהציבור הרחב חוששים שהם ומשפחתם יידרדרו למצב של מצוקה כלכלית בשנה הקרובה, בהשוואה ל־34% בשנה שעברה.
 

29% מהציבור הרחב מדווחים כי מצבם הכלכלי הורע ביחס לשנה שעברה. רוב הציבור - 62.5% - תופס את העוני ואת הפערים החברתיים כנושא הדחוף ביותר שעל הממשלה לטפל בו. 70% מהציבור רואים בממשלה כגורם האחראי לצמצום העוני, אולם 67% סבורים שהטיפול בבעיית העוני אינו במקום הראוי בסדר העדיפויות. 83% מהציבור סבורים שמדיניות הממשלה הנוכחית לא תביא לצמצום שיעורי העוני.
 
לקראת פרסום הדוח האלטרנטיבי פרסם ארגון לתת נתונים ממחקר ראשון מסוגו, שכותרתו "עלות העוני בישראל והתשואה על צמצומו", החושף את עלות העוני למשק. המחקר שהוזמן ממכון ERI מוכיח כי לו היו מיושמות במלואן המלצות הוועדה למלחמה בעוני שהוגשו לממשלה הקודמת – השקעת 7.6 מיליארד שקל בשנה במשך עשור כדי להגיע למטרה של צמצום שיעורי העוני עד לממוצע במדינות ה־OECD - התועלת הכלכלית הצפויה תסתכם בכ־132 מיליארד שקל, רווח של 64 מיליארד שקל ותשואה של93% על ההשקעה. אבל הממשלה הנוכחית לא התכנסה לדיון על ההמלצות אף לא פעם אחת, ולא קיימה כל עבודת מטה בין־משרדית בנושא.
 
עורכי המחקר מתארים את המחיר הכלכלי הכבד למשק - הנובע מהזנחת העוני בידי הממשלה ומהנצחת מעגלי העוני - כמורכב משני אפיקים מרכזיים: ראשית, ישנן ההוצאות הציבוריות על סיוע לאוכלוסיות החיות בעוני ועל התמודדות עם תופעות הנגרמות כתוצאה של העוני – הוצאה המסתכמת בכ־12 מיליארד שקל בשנה. נוסף לכך נגרם למשק הפסד עקב אובדן כושר ההשתכרות הפוטנציאלי שהיה יכול להיות ממומש לולא אנשים היו נתונים בעוני – ומדובר בהפסד שנתי לתל"ג של 48 מיליארד שקל לפחות. 
 
מנכ"ל לתת ערן וינטרוב אומר כי "המחקר מדגיש חד־משמעית שגם אם שמים בצד אג'נדות וערכים, בשורה התחתונה – משתלם למדינה מבחינה כלכלית לטפל בעוני. אז שיפסיקו להגיד לנו שאין מספיק תקציב או ש'השמיכה קצרה'. יש לנו הוכחה חותכת שהטיפול בעוני עולה פחות מאי הטיפול בו".