שותף חשש מקריסת החברה, מכר את מניותיו והחל במסע הטרדות והריסת שמו של בעל המניות השני בחברה - אחיו.
שני האחים חלקו מניות שוות בשתי חברות שונות. אחד האחים אשר צפה את קריסתה של אחת החברות, ביקש להציל את עורו, מכר את מרבית מניותיו בסכום סמלי לאחיו ופרש סופית מעבודתו בחברה. לאחר פרישתו, החל לכאורה להטרידו, ככל הנראה על כך שהצליח להציל את החברה ולהמשיך את פעילותה. 
 
מעשיו של האח הלכו והקצינו, כפי שמתואר בכתב התביעה שהוגש נגדו, "באופן כפייתי ואובססיבי", הוא ניסה לסכסך בין אחיו, התובע, לבין המקורבים לו מבחינה אישית ועסקית ולהרוס את שמו הטוב לכאורה. באי מיילים שנשלחו לבעלת המניות השלישית בחברה נכללו האשמות, השמצות, הפצת שקרים ודברי לעג. בנוסף, אף הגיש תביעה כספית הממתינה לפס"ד בנוגע להסכם מכירת המניות כנגד אחיו ובעלת המניות שנותרה.
 

באמצעות עו"ד אייל צורף הגיש בעל המניות המרכזי שנותר בחברה תביעת לשון הרע כנגד אחיו. "מדובר במקרה של מסע נקמה ככל הנראה על רקע כספי, אשר גרם לא רק לדברי לשון הרע וניסיון להרס שמו הטוב של התובע וקשריו העסקיים, אלא גם לסכסוך אישי בין אחים", אומר עו"ד צורף. "ניכר כי הנתבע אכול רגשי קנאה ושנאה וניסה בכל דרך אפשרית להרוס את פרנסתו ושמו הטוב של אחיו". 

"כוונה ברורה וישירה להזיק ולהרוס את התובע" 
החוק מגדיר לשון הרע כ"דבר אשר פרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצידם...לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו – ללא תלות בכוונת המפרסם או לאופן שבו הובן הפרסום ע"י הנפגע". 
 
לדברי עו"ד צורף, התובע טוען כי אחיו ביצע את הוצאת לשון הרע מתוך כוונה ברורה וישירה להזיק ולהרוס את התובע ואת שמו הטוב ועל כן יש לחייבו בפיצוי ללא הוכחת נזק ובשיעור מקסימאלי של 100,000 שקלים. 

מעבר לכך דורשת התביעה, כי יש לפסוק לזכות התובע את יתרת סכום התביעה בהתאם לנזקים הכבדים שנגרמו לו בשל מעשיו של הנתבע המנוגדים לכל דין, כך שמדובר בתביעה על סך 250,000 שקלים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה עד ליום התשלום בפועל וכן הוצאות משפטיות ושכר טרחת עו"ד.