עשרה ממנהיגי העולם הצטופפו הערב יחד לשאלון קצת אחר. לכל אחד מאלה הייתה, ולעיתים עוד יש, השפעה על מדינת ישראל, מדיניותה והשקפותיהם של אזרחיה. האם אתם מזהים מי בתמונה?