ערב חג המולד, כשמאות מיליוני נוצרים יחגוג מחר בערב בכל העולם, בישראל חיים 166 אלף נוצרים, המהווים 2% מאוכלוסיית המדינה. כך מסרה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה נתונים על העדה הנוצרית בארץ.בסוף שנת 2014, 79.1% מהנוצרים בישראל היו נוצרים ערבים. בלמ"ס ציינו שהיתר הם נוצרים שעלו לישראל עם בני משפחה יהודים במסגרת חוק השבות (כולל יהודים שנולדו בארץ). רובם הגיעו לישראל בגל העלייה ממדינות חבר העמים, בתחילת שנות ה-90'. עם זאת, נתוני הלמ"ס אינם כוללים עשרות אלפי עובדים זרים שאינם תושבי ישראל וכן מסתננים, שהם בני העדה הנוצרית. 

בקרב סטודנטים לתואר ראשון, הייצוג הגבוה ביותר של הנוצרים היה במוזיקולוגיה (15.2%), במערכות מידע ניהוליות (11.9%) וברפואת שיניים (11.5%). הנשים היוו 61.3% מקרב הסטודנטים הנוצרים שלמדו לתואר ראשון, בעוד ששיעור הנשים בקרב כלל ציבור הסטודנטים היה נמוך יותר – 57.5%.

עוד עולה מהנתונים, כי היישובים עם האוכלוסייה הנוצרית הגדולה ביותר הם: נצרת – כ-22.3 אלף; חיפה – כ-15 אלף, ירושלים – כ-12.3 אלף ושפרעם – כ-9.9 אלף.
 
הגיל החציוני בנישואין ראשוניים של החתנים הנוצריים ב-2013 עמד על 29.6 שנים ושל הכלות – 24.7 שנים. בשנת 2014 נולדו בארץ 2,814 כלות לנשים נוצריות, מהן 74% נוצריות ערביות (2,087).
 

מספר הילדים הממוצע עד גיל 17 במשפחה נוצרית היה 1.9, לעומת 2.3 במשפחות היהודיות ו-2.9 במוסלמיות. שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הנוצרים מגיל 15 ומעלה גבוה יחסית: 68%, כאשר בקרב הגברים השיעור עמד על 72.6% ובקרב הנשים – 64.1%. 
 
שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הנוצרים גבוה יותר לעומת היהודים, שעמד על 67.9%. שיעור הבלתי מועסקים בקרב הנוצרים עמד על 4.9%, לעומת 5.6% בקרב היהודים.