האם הנשיכה של קאיה תועיל בסופו של דבר לכלבים שנמצאים במצבה? בשורה לבעלי הכלבים והחתולים לקראת תיקון פקודת הכלבת. משרד החקלאות פרסם תזכיר חוק לתיקון פקודת הכלבת - מעתה יתאפשר הסגר בתנאי תצפית בית, במקום הכנסת הכלב למתקן הסגר, כאשר אין חשש להגברת הסיכון להפצת מחלת הכלבת. ימי ההסגר יספרו מיום הנשיכה, ולא מיום כניסת הכלב לעשרה ימי הסגר כפי שהיה עד כה. 

משרד החקלאות מפרסם היום (ראשון) תזכיר חוק מקיף לתיקון פקודת הכלבת: "מטרת התיקון היא לאזן באופן מושכל בין צמצום הסיכון להדבקות במחלת הכלבת נוכח הסיכונים החמורים הצפויים ממנה לבריאות הציבור ולחיי אדם, לבין צמצום הפגיעה בבעל החיים ובחיות בית", כך מודיע המשרד. 
השינויים המרכזיים שיעניינו את בעלי חיות המחמד, כלבים וחתולים הם קיצור משך ההסגר - עד כה 10 ימי ההסגר נספרו מיום כניסת הכלב בפועל למתקן ההסגר. בעקבות התיקון, ימי ההסגר יספרו רק מיום הנשיכה ולא מיום כניסת הכלב להסגר, דבר שיקצר את משך זמן שהיית הכלב בהסגר.

עוד הקלה תירשם במסגרת הסגר בתנאי "תצפית בית" - בישראל מועברים להסגר מידי שנה כ- 3,000 כלבים לצורך תצפית כלבת עקב נשיכה. צוות מקצועי שמינה מנהל השירותים הווטרינריים בחן את הנושא והמליץ להקל בדרישות ההסגר, במצבים בהם אין חשש להגברת הסיכון להפצת מחלת הכלבת. 
לפי המלצות הצוות, שיעוגנו בהמשך בתקנות, כלב או חתול אשר נשך יוכל להימצא בהסגר בתנאי תצפית בית וזאת כאשר בעל החיים מחוסן ומוחזק ברישיון כנדרש בחוק, נמצא באחריות בעליו ומובא למחלקה הווטרינרית לבדיקה אחת למספר ימים. התצפית תעשה בכפוף ולהתחייבות הבעלים כי בתקופת התצפית הכלב או החתול לא יהיה במגע עם בעלי חיים אחרים, למעט אלה המוחזקים דרך קבע באותו בית.

בעת יציאה לטיול יוחזק הכלב בידי אדם בוגר בלבד, במהלך הטיולים עם הכלב ימנע מכניסה לגנים ציבוריים, גני משחקים ומוסדות חינוך. חתול לא ייצא כלל מהבית בתקופת תצפית הבית למעט לצורך בדיקות וטרינריות, ובעל הכלב או החתול יפקיד ערבון כספי כהתחייבות לעמידתו בתנאים.
"בתיקון של פקודת הכלבת יש בשורה של ממש", אומר שר החקלאות, אורי אריאל, "למשל בתחום ההסגר לכלבים נושכים, בעקבות התיקון נוכל להשאיר את הכלבים המחוסנים בהסגר בית והם לא יילקחו בצורה אוטומטית להסגר בכלביה. במקביל, אנו מקצרים את משך ההסגר לכלבים שאינם מחוסנים, כי ספירת ימי ההסגר תתחיל מהנשיכה ולא מיום הכניסה לכלביה. אלו צעדים משמעותיים שיקלו על בעלי הכלבים בישראל, אך עדיין חשוב לזכור שהכלבת היא מחלה קטלנית, ובמקרי נשיכה יש לנהוג לפי ההוראות. הליך החקיקה החל כבר לפני כשנתיים, אך עתה הוא עלה למודעות הציבור בעקבות ההסגר אליו נשלחה כלבת המחמד של משפחת רה"מ".