תחנת המעקב האמריקאית־בריטית בהרי הטרודוס בקפריסין אינה תחנה חדשה והיא מוכרת היטב לגורמי המודיעין בישראל. אין זה חדש כי באזור הזה של העולם כולם עוקבים אחר כולם.בעבר עקבו כלי שיט ומטוסי סיור ומודיעין סובייטיים אחר אוניות הצי השישי ששייטו באזור. הרוסים עוקבים אחר תנועות צה"ל באמצעות תחנות התרעה בסוריה, אוניות ביון ומטוסים, וכך עושים לאורך השנים האמריקאים שנוכחים באזור עם ספינות, צוללות, אוניות ביון ותחנות קבע (אחת מהן בקפריסין).


הצורך להבין את המתרחש באזורנו הרגיש כל כך מחייב איסוף מודיעין ומעקב אחר תנועותיו של צה"ל, בעיקר באוויר ובים.יתרונן של התחנות הקבועות כמו זו בקפריסין של ארה"ב ובריטניה וזו של הרוסים בסוריה הוא ביכולתן לאסוף מודיעין שעיקרו הבנת נפח הפעילות בשגרה ובחירום, פיצוח צפנים ויכולות שידור וכו', ובכך לחדור ולפצח את הפעילות החשאית של צה"ל. איסוף שיטתי לאורך זמן של תשדורות מוצפנות של חיל האוויר, חיל הים והיחידות המיוחדות של צה"ל, נועדו בין היתר לנסות לפצח את הצופן.צה"ל מכיר היטב את יכולות המודיעין של המדינות השונות הנוכחות באזורנו ונדרש בעת הצורך לפעול בחשאיות ומתחת לסף הרעש. בכל מבצע חשאי נלקחות בחשבון יכולות אלה, והתכנון המבצעי נדרש לאפשר לכוחות לנוע אל היעד בלי להסגיר את יעדי המבצע.בדוחות המודיעין שמציג המדליף אדוארד סנודן אין מידע שממנו אפשר להבין שהשידור המוצפן של המזל"טים של צה"ל פוענח בידי גורמי המודיעין האמריקאים. אפשר להבחין כי קיים מעקב של מערכות המכ"ם והאופטיקה מהתחנה בקפריסין אחר תנועות כלי הטיס המאוישים והבלתי מאוישים של צה"ל וכלי השיט. עובדה זו ממחישה את החשיבות של כלי טיס, כלי שיט וצוללות בעלי חתימה מכ"מית נמוכה וטכניקות פעולה שמאפשרות לצה"ל לפעול בחשאיות למרות המעקב המודיעיני.איסוף המודיעין על תנועות צה"ל באזורנו על ידי ארה"ב אינו חדשה מרעישה והוא מוכר היטב לגורמי המודיעין של ישראל. למרות ניסיונות האיסוף צה"ל הצליח לבצע פעולות חשאיות רבות שלא נחשפו בידי גורמי איסוף אלה. פעולה נכונה של צה"ל במישור הטכנולוגי והמבצעי תאפשר לו גם בעתיד להמשיך לפעול באופן חשאי, למרות תחנות ההתרעה באזורנו.