בית הדין של מועצת העיתונות דן בתלונה שהגישו קבוצה של חברים ממועצת העיתונות נגד העיתונאי אבירם זינו באשר לגילוי כי ניצב ברכה מסר לו מידע חסוי בקשר לחקירות שנעשו בקשר למעונות ראש הממשלה.  בהחלטה קבעו החברים בהרכב, בראשות היו"ר יורם סמואל, צגה מלקו ומשה רונן. בסופו של דבר הוחלט כי זינו יקבל אזהרה בלבד על הפרשה. הוועדה גם קבעה כי לא נמצא כל קשר בין התאבדותו של ברכה לבין חשיפתו כמקור.
 
בהחלטת המועצה נכתב כי "אין בידי בית הדין לקבוע כי מר זינו מסר את זהות המקור, אך הוא קובע שהוא אישר את קבלת המידע מברכה לגורם חקירה ובכך עבר על סעיף 22 לתקנון האתיקה, ועל כן היא נוקטת נגדו בצעד של אזהרה. בית הדין ואף מגישי התלונה עצמם, שללו כל קשר בין העובדה שתת ניצב ברכה ז"ל נטל את חייו לבין גילוי מידע זה, וככל שניתן להניח לגבי נסיבות מותו של תנ"צ ברכה, אין נסיבות אלה קשורות לפרשייה זו. העיתונאי טען בבית הדין כי פעל כפי שפעל משום שהוא ביקש לחשוף אמת ולהביא לכך שמדינת ישראל תהיה מדינה פחות מושחתת".
 
"בית הדין סבור כי גילוי מקורות חסויים של עיתונאים מהווה פגיעה חמורה באפשרות לגלות שחיתויות וכי דווקא שמירה קפדנית על סודיות מקורות של עיתונאים היא חיונית על מנת לאפשר לעיתונות למלא את תפקידה כשומרת סף במדינה דמוקרטית, וכי אין בחשיפת מקור תרומה לחשיפת שחיתויות, אלא להפך".