גם השנה, כמו בשנים קודמות, החורף מהווה עבור חלקים נרחבים מאוכלוסיית הקשישים בישראל סכנה בריאותית של ממש. מסקר שערכה הקרן לידידות באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה בקרב מדגם מייצג של 400 קשישים בני 65 ומעלה, עולים ממצאים מטרידים; כחמישית מהקשישים בישראל (18%) מוותרים על חימום ביתם עקב קושי כלכלי. אחד מכל שישה קשישים בישראל (16%) מוותר על צרכים בסיסיים חיוניים כדי לעמוד בעלויות החימום. כל קשיש עשירי (12%) נאלץ לוותר על שימוש במים חמים לפחות שלושה ימים בשבוע מסיבות כלכליות. אחד משבעה קשישים מוותר על רכישת מזון, בעיקר מסיבות כלכליות.

דוח מיוחד שפרסם לאחרונה ארגון המדינות המפותחות (OECD) בנוגע לכלכלה הישראלית, מהווה אישוש לממצאים שעלו בסקר של הקרן לידידות, והוא מצביע על שיעור עוני גבוה ופערים גדולים בישראל. מהדוח עולה תמונה מטרידה במיוחד של אחוז גבוה של קשישים שנאלצים לחיות בתנאי עוני של ממש והסיבה העיקרית לכך היא קצבאות זקנה נמוכות: "מצוקתם האדירה של הקשישים בישראל היא קטסטרופה חברתית, שיש לנהוג בה כבכל מצב חירום אחר", טוען נשיא הקרן לידידות, הרב יחיאל אקשטיין. "בעבור הקשישים, ויתור על מזון, תרופות או חימום עשוי ואף מהווה לעתים גזר דין מוות. בסקר שנערך השנה אנו רואים שיפור מסוים ביכולת של הקשישים לחמם את ביתם עקב ירידה משמעותית בתעריפי החשמל בשנתיים האחרונות, אך בכל הקשור לוויתור על מזון ותרופות אין כל שיפור במצב כבר שנים רבות". הרב אקשטיין מדגיש בדבריו כי "בשמם של עשרות אלפי הקשישים העניים, שאותם הקרן מלווה במשך השנה, אנו פונים לראש הממשלה ולשרי ממשלת ישראל בתחינה כי ינקטו בפעולה מיידית לשיפור דרסטי במצבם של הקשישים ולא יסתפקו עוד בפעולות קוסמטיות בלבד".

הקרן לידידות לא רק מודעת למצב הקשה של הקשישים, אלא גם פועלת בנושא. השנה יצא לדרך מבצע הסיוע השנתי תחת הכותרת "מחממים בידידות". במסגרת המבצע, תעניק הקרן מענקי חימום ל־25 אלף קשישים סיעודים נזקקים שמתקיימים מקצבת זקנה בתוספת השלמת הכנסה ב־100 יישובים ברחבי הארץ, בהיקף כולל של כ־8.75 מיליון שקלים. המענקים יחולקו באמצעות עובדי הרווחה, ובאמצעות מאות מתנדבים שאותם הקרן מגייסת בימים אלו. מדובר במתן עזרה לקשישים המתגוררים ברשויות מקומיות, שאינן נכללות ברשימת "היישובים הקרים" שבהם מחולק מענק החימום לקשישים מטעם הביטוח הלאומי."הפערים בין מצב האוכלוסייה למענים שהיא מקבלת ילכו ויגדלו"


במשרד הרווחה מודעים למצב הקשה. הגורמים במשרד הממשלתי נערכים לעובדה כי ב־20 השנים הקרובות אוכלוסיית האזרחים הוותיקים צפויה להכפיל את עצמה. "אנו נמצאים כעת בסיומו של בניית מודל פריסה והפעלה של רשת מענים מתואם, אשר יספק לכלל האזרחים הוותיקים את המרב והמיטב שיש לשירותים הציבוריים להציע, זאת תוך הנגשת שירות ייחודי ומתאים לכל נזקק", נמסר מלשכתו של שר הרווחה, חיים כץ. עוד נמסר כי "פריסת השירותים בקהילה תקבל פיתוח, כך שיינתן מענה ללקוח גם בביתו, ובאזורים כפריים יפותחו שירותים נגישים וקרובים לאזרח, ובהתאם לייחודיות הנדרשת. איכות חייהם של האזרחים הוותיקים עומדת לנגד עינינו. אנו נמשיך לפעול לקידום שירותים שיסייעו להם להמשיך להתגורר בבתיהם בכבוד ולקחת חלק מרכזי, גדל והולך בקהילה ובחיי היומיום".

צריך להדגיש: האוכלוסייה בישראל מזדקנת במהירות, ותוחלת החיים בה היא מן הגבוהות בעולם. אוכלוסיית הקשישים בישראל, כך על פי ההערכות, צפויה להגיע לכמיליון ו־640 אלף בני אדם בשנת 2035. כדי שמשרד הרווחה ייערך בהתאם, תידרש בין היתר הגדלת תקציב השירות פי שלושה, הגדלת 30 תקנים של פיקוח בשלב הראשון וכן הגדלה של לפחות 200 תקנים של עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים.

במשרד הרווחה טוענים כי "בישראל התפתחו ברבות השנים שירותים רבים שנועדו לסייע לאזרחים ותיקים להזדקן בבתיהם. יחד עם זאת, עדיין יש פערים בין מצבה המורכב של אוכלוסייה זו לבין המענים שמערכת השירותים מספקת כיום. פערים אלו ילכו ויגדלו הן עקב גידול מואץ בהיקף האוכלוסייה והן עקב העלייה בתוחלת החיים שתגרום לשינוי באפיוני האוכלוסייה ובמורכבות הצרכים שלה. המצב הצפוי מחייב תכנון ארוך טווח של שירותים כוללניים, רציפים ומקיפים לכלל אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בגילים השונים וברמות התפקוד השונות".

עוד נמסר מהמשרד הממשלתי כי בתקציב לשנה הנוכחית ייעד השר 300 מיליון שקל לרווחת הקשישים בישראל "במטרה להפיג את תחושת הבדידות הקשה שמאופיינת עמם, כמו גם רווחתם הכלכלית. חשוב לציין כי לאחרונה ממשלת ישראל אישרה את הגדלת קצבת הזקנה לקשישים מקבלי הבטחת הכנסה ב־20%.

לעניין גלי הקור והתוצאות הטראגיות שאנו נחשפים אליהם מדי שנה, המוסד לביטוח לאומי אחראי על מתן מענק חימום לפי חוק הבטחת הכנסה. החוק קובע שמי שהגיע לגיל פרישה ומקבל השלמת הכנסה, וכן מתגורר ב"אזור קר", על פי סיווג מיוחד המבוסס על קריטריונים של השירות המטאורולוגי, יהיה זכאי למענק חימום ע"ס 533 שקל, שיינתן בחודש אוקטובר פעם בשנה".