המערכת הבנקאית בישראל מתנגדת בחריפות לדרישה של רשות המסים לקבלת מידע חסוי על לקוחות הבנקים, כחלק מהמלחמה של רשויות המס בהון השחור. הדרישה נדונה אתמול במהלך ישיבה שקיימה ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

הצעת החוק החדשה מבקשת להסמיך את רשות המסים לדרוש מידע מגופים פיננסיים בנוגע לקבוצה של לקוחות בעלי מאפיינים משותפים, שתתבסס על סממנים שיוצרים “יסוד סביר להניח” שאלה עברו על חוקי המס. דרישת המידע שתציג רשות המסים יכולה להיות מופנית כלפי חשבונות פרטיים או עסקיים.

נציגת אגוד הבנקים, עו”ד לבנת קופרשטיין, טענה במהלך הדיון כי “הבנקים לא יכולים לעמוד בהוראת הצעת החוק. מדובר בקונספט חסר תקדים, וזאת מעבר לזכות הפרטיות שקבועה בחוק ומחייבת את הבנקים”. לדברי עו"ד קופרשטיין, רשות המסים מקבלת כבר היום דיווחים רבים מהבנקים, אלא שהדבר נעשה רק לפי היתר מיוחד של בית משפט.

מאידך, הסביר מנהל רשות המסים, משה אשר, כי “החוק הקיים מאפשר לרשות המסים לדרוש מנישום מידע על הלקוחות והספקים. בדומה, אנו מבקשים מידע על לקוחות הבנק”.

יו”ר ועדת החוקה, ח”כ ניסן סלומיאנסקי (הבית היהודי), הציע לקבוע בחוק מנגנון לבירור בקשות רשות המסים מהגופים הפיננסיים. “הבנקים הודיעו שהם מתנגדים להצעת החוק”, אמר סלומיאנסקי, “הם יערערו על כל שאילתה, וכל ערעור יימשך שנים בבתי משפט. כך כולם יידעו מה הבקשה - והבקשה לא תהיה רלוונטית. אני מציע להקים גוף ערעור חסוי”.

משה אשר התנגד והסביר: “אנו מייצרים כך חסמים, וכך לא נגיע לשום מקום. מנהל הרשות יאזן בין הבקשה של הרשות לקשיים התפעוליים של הבנקים. אני אקח מומחים לנושא ויחד נמצא את הפתרונות”.

נשיא לשכת יועצי המס ירון גינדי טען בדיון: “צריך לתקן את נוסח החוק, כך שלא יאפשר בקשת מידע מהבנקים על קבוצות אוכלוסייה אלא על פעולות חוצות מגזרים - ורק במקרים של חשד אמיתי להעלמות מס”.