סוף טוב לאירוע שגרם לדאגה גדולה במהלך היום. ספיר רוזנברג, ילדה בת 11, הגיעה לבית הספר "מורשת מנחם"  בו לומדת. ואיתה עוד ילדה אחת נוספת מכיתה מקבילה. השתיים התבלבלו והגיעו בשעה מוקדמת במקום השעה שהיה צריכים להגיע בשל טיול. השכבה הייתה צריכה להגיע היום סביבות 10 לפעילות רב דורית (עם סבים וסבתות). הילדה השנייה התקשרה לאביה בכדי שיאסוף אותה ואכן זה מה שקרה.

הילדה המדוברת לקחה את התיק ויצאה משטח בית הספר. היא חזרה לביתה והניחה את התיק. כאשר הסבתא הגיעה לבית הספר נמצא שהתלמידה לא נוכחת ואז החל החיפוש אחר הילדה. בית הספר הודיע למשטרה על היעדרותה של התלמידה ולאחר מכן החלו חיפושים נרחבים אחריה, כשההורים ביקשו את עזרת הציבור בחיפושים אחריה. בסופו של דבר, לאחר שעות ארוכות של חרדה, אותרה הילדה בשכונת מטלון בפתח תקווה, והוחזרה להוריה.