פורום ועדי ההורים הישוביים הגיש היום (רביעי) עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, באמצעות עורכי הדין דורון טאובמן וחגי טימנס ממשרדו של רם כספי, בבקשה להורות על ביטולן של הנחיות משרד החינוך בנוגע למכסות שנקבעו למתן התאמות לילדים בעלי לקויות למידה. במסגרת עתירה זו, הפורום יבקש להוציא צו זמני שיורה על הקפאה מיידית של הנחיות משרד החינוך עד להכרעה בעתירה.

העותרים, וביניהם תלמידים שנפגעו בצורה ישירה מהחלטת משרד החינוך, יוצאים כנגד החלטת משרד החינוך להגביל את כמות התלמידים הזכאים להתאמות באמצעות קביעה שרירותית של מכסות, "קביעה שהינה בלתי חוקתית, מנוגדת להמלצות וועדות מקצועיות שהוקמו, לדו"ח מבקר והמדינה וכן לדין המנהלי".

העותרים טוענים כי משרד החינוך מנסה לייצר שיטה לפיה, המכסות שנקבעות על בסיס נתונים סטטיסטיים יחליפו את בחינת הזכאות לגופו של אדם.

הפורום מדגיש כי בחינת זכאות לגופה של סטטיסטיקה פוגעת באופן בלתי מידתי בתלמידים בעלי לקות למידה אשר אובחנו על ידי אנשי מקצוע כבעלי לקות למידה, ואשר זכו לקבל התאמות ממשרד החינוך לאורך שנים וכיום. משמעות החלטה שרירותית זו, כי ברגע האמת, לקראת בחינות הבגרות, משרד החינוך החליט לשלול מתלמידים רבים את ההתאמות ובכך לחרוץ את גורלם לצאת ממערכת החינוך ללא תעודת בגרות."ביקשו לייצר מצג שווא"


בעתירה, חושפים ההורים בפני בית המשפט מסמכים שהוצאו על ידי הנהלת משרד החינוך לפיהם, ניתנה הוראה למנהלי בתי הספר ליצור מצג שווא בעיני ההורים כאילו מתקיים דיון ענייני בילדיהם ולדאוג להסתיר מעיני ההורים את שיטת המכסות.

ניסן משכיל, חבר פורום ועדי ההורים הישוביים ויו"ר וועד ההורים בהרצליה, אמר כי "הצורך בביטול והקפאת ההתאמות נועד לייצר שוויון הזדמנויות לתלמידים. הפגיעה של משרד החינוך בהחלטתו היא רוחבית ואינה מידתית ופוגעת בקבוצות מוחלשות בחברה".

חבר פורום נוסף, אבי פטל, הוסיף כי מדיניות ההתאמות החדשה הגדירה מכסות. "הוועדה הפדגוגית של בית הספר מגישה כמות מסוימת של ילדים לקבלת התאמות כאשר מבחינתה כולם זכאים וראויים לקבלת ההתאמות, אך חלק מהם יידחו בשל מדיניות המכסות, מהלך זה עשוי לפגוע בילדים, אינו מידתי ואינו שוויוני".

לדבריו, חודשיים לפני בגרויות ובפתח מבחני מתכונות, עומדות הנהלות בתי ספר רבים בדילמה קשה: האם לאשר התאמות כאשר יש ערר שעומד ותלוי, או לא לאשר התאמה לתלמיד ולקבל במועד לא ידוע את תוצאת הערר. המשרד חייב להתעשת ולבטל את המכסות באופן מיידי".

ממשרד החינוך נמסר כי "לאור ריבוי הבקשות להתאמה מסוג ׳הקראה והכתבה׳, החליט המשרד להעניק לבתי הספר סמכות לאשר לשכבת י"א עד 10% מבין התלמידים. יודגש שלפי ידע מחקרי, זקוקים להתאמה זו רק 3%-1% מהתלמידים. משרד החינוך החליט לקבוע מכסה כפולה מהנדרש, ומעבר לזה ניתן לאשר את ההתאמה בכפוף לאישור ועדה מחוזית. לוועדות המחוזיות אין שום מכסה, וכמו כן כל בקשה מטופלת באופן אישי. זאת ועוד: תוספת זמן ניתנת ללא מכסה, ואף בוטל הצורך לפנות לשם כך לאבחון – דבר שחוסך להורים כספים רבים. ביתר ההתאמות אין שום שינוי. תהליך זה נועד כדי להיטיב עם תלמידים בעלי לקויות למידה, ולאפשר לצוות ההוראה לתת להם את מלוא תשומת הלב".