כלכלני בנק הפועלים עדכנו את תחזית הצמיחה של ישראל כלפי מטה בכל שנת 2016.  על פי כלכלני הבנק, בשנת 2016  המשק יצמח ב 2.2%, וזאת לעומת הערכה קודמת של צמיחה בת 2.8%, כשעיקר השינוי נובע מירידה חדה ביצוא הסחורות והשירותים. חולשת היצוא אינה ייחודית לישראל, אך היא בולטת כאן יותר.  חשוב לציין שהעדכון מתמקד ביצוא הסחורות והשירותים, בעוד שבשאר השימושים בתוצר לא חל עדכון משמעותי. הצריכה הפרטית מוסיפה לגדול בדומה לתחזית בכ- 3.7%, וההשקעות מתרחבות אף בקצב העולה מעט על זה שהונח בתחזית הקודמת.כמו כן, אינדיקטורים של החודשיים אחרונים שפורסמו, כמו הייצור התעשייתי והפדיון בענפי המשק, היו דווקא חיוביים. התחזית השנתית היא עדיין של צמיחה חיובית לנפש, אך לא מן הנמנע שלאור הירידה החדה ביצוא נראה גם נתוני רבעון שני המצביעים על ירידה בתוצר לנפש, ועל פי כלל האצבע של שני רבעונים עם צמיחה לנפש שלילית, ניתן יהיה לומר שהמשק במיתון.עם זאת, מצב המשק הגלום בתחזית משקף יותר השפעת זעזוע זמני שלילי ביצוא מאשר מיתון כולל המאפיין את מרבית ענפי המשק. שוק העבודה ממשיך להפגין יציבות, ושיעור האבטלה ירד ל- 4.9% בחודש אפריל תוך עלייה מרשימה במספר המועסקים. לאור זאת, אנו מעדכנים את התחזית לשיעור האבטלה לשנה זו כלפי מטה ל-5.2% לעומת 5.6% קודם לכן.  שיעור האבטלה הנמוך מוסבר בכך שנתוני שוק העבודה מגיבים בפיגור להתפתחויות במשק. שנית, כאמור לעיל הפגיעה בצמיחה מתמקדת ביצוא, שהוא אינו עתיר עבודה. מנגד, יש עלייה במועסקים בסקטור הציבורי.   לסיכון הנתונים האחרונים הגדילו את הסיכון לגלישת המשק הישראלי למיתון, המאופיין בירידה בתוצר לנפש.