טון ו-300 ק"ג חלקי עוף טרי שהועבר במשאית של משווק בשר ללא תאריך שחיטה ותפוגה וללא סימון אותרו במהלך בדיקת משנה שביצעו וטרינרים מהמחלקה הוטרינרית של עיריית פתח תקווה. מדובר בבדיקות משנה שמתבצעות במתחם הווטרינרי, על מנת לסבר את האוזן -כל משאית שמובילה מוצרים מן החי לעיר: בשר, עופות , דגים ומוצריהם, חייבת לעבור לפני ההפצה בדיקה שנקראת "בדיקת משנה" בשרות הוטרינרי.על אותה משאית העמיס המשווק גם בשר טרי מסומן ובעל תוקף שיועד למרכולים גדולים ברחבי העיר.  אגב, את הבשר שנפסל והושמד הסתיר המשווק בבטן המשאית תוך סברה שברגע שתיבדק הסחורה התקינה לא תתבצע בדיקה מקיפה בבטן המשאית. אתמול בשעות הבוקר הגיעה המשאית של אותו משווק עצמאי להעביר חלקי עוף שהיו מיועדים  לחלוקה לשווקים בעיר. לאחר שבדקו הוטרינרים את הבשר שבקדמת ארגז המשאית ואישרו את כשירותם הם ביקשו לבצע בדיקה גם בגב הארגז. 

בשר לא ראוי למאכלבשר לא ראוי למאכל

 
בחלק זה של המשאית איתרו הוטרינרים כאמור 1.3 טון חלקי עוף שהיו מונחים בתוך ארגזים מפלסטיק וקרטון ללא שם יצרן, תאריך שחיטה ותפוגה ולא סימנים מזהים כשמהם נודף ריח רע וכל זאת בניגוד לחוק.