לפני שבוע החלטתי על שורה של צעדים שינקוט משרד הרווחה החל מהשנה הקרובה לחיזוק התא המשפחתי של ילדים בסיכון: השקנו תוכניות שביכולתן למנוע הוצאת ילדים מהבית, בעלות של כ־65 מיליון שקל בשנה; הוריתי על שינויים בוועדות תכנון וטיפול שבסמכותן להמליץ על השמה חוץ ביתית; ועל עיגון זכויות של משפחות לילדים בסיכון, כגון: זכות למידע ושקיפות, זכות לנוכחות הילד וההורה בדיונים בעניינם ולהשמעת קולם, זכות לדרוש דיון נוסף בהרכב שונה ומורחב שיאפשר אובייקטיביות וביקורת עמיתים וזכות לערער לוועדה מחוזית, שמרבית חבריה אינם עובדי מערכת הרווחה.באותה נשימה ובאותה נחישות המשרד בראשותי יילחם במלוא העוצמה בתופעת ההשתלחות האישית בעובדים הסוציאלים, הממלאים את תפקידם הציבורי ופועלים כדי להגן על ילדי המדינה, בשירותה ובשליחותה, מפני הורים שמכים את ילדיהם, מונעים מהם את זכותם לחינוך, מרעיבים אותם, מזניחים את בריאותם, נוקטים שיטות ענישה משפילות ומבזות, משתמשים בהם תוך ניצול של תום לבם כדי לפגוע בבן זוג לשעבר, ועוד זוועות שקשה להעלות על הדעת והכתב.לא נשתוק למול דברי הבלע והשטנה השקריים ומעוררי החלחלה המתפרסמים ברשתות החברתיות נגד עובדים סוציאלים, וזוכים להד ולתשואות דיגיטליים בדמות תגובות מתלהמות ואוהדות במקום גינוי נחרץ. רדיפתם האישית, הפגיעה בפרטיותם, הפרת שלוות משפחתם ולשון הרע המופצים ברשת נגדם, נועדו כולם כדי לרפות את ידיהם, להלך עליהם אימים ולהרתיעם ממילוי תפקידם הציבורי - לשמור על ילדי ישראל. אני  קורא לציבור לסייע לנו לשים סוף לתופעת לשון הרע שפשטה ברשת נגד עובדים סוציאלים, ובמאבק הצודק על ביטחונם, שמם הטוב ויכולתם לבצע את עבודתם ללא מורא.הכותב הוא שר הרווחה, התעסוקה והשירותים החברתיים