בית משפט חייב חברת תעופה זרה לשלם סכום של 33 אלף שקלים לנוסעים שטיסתם עוכבה. עומס היציאות לחו"ל מזמן לרבים איחורי בהמראות ובנחיתות חלקם בלתי מוסברים ואלה שכן זוכים לעיתים לסיפורים כיסוי, לעתים הזויים, כשעל פי חוק מגיע פיצוי על איחור. חברות התעופה מצידן נמנעות מליידע את הנוסעים ולשלם להם את הפיצוי המגיע להם.

ארבעה נוסעים ישראלים מחיפה, שחברת אל איטליה החליטה לעכב את טיסתם בלא פחות מ-11 שעות, בהתייעצות עם עורכת הדין מרב ויס קרטיה, החליטו להגיש בתחילה תביעה לבית המשפט לתביעות קטנות בחיפה. הם טענו כי חברת אלאיטליה הפקירה אותם בשדה התעופה ברומא במשך 11 שעות , ללא כל סיבה מוצדקת.

חברת התעופה טענה כי בשל תנאי מזג האויר הקשים ששררו במועד הטיסה, מגדל הפיקוח לא אפשר לטיסה לצאת במועדה ולכן הטיסה עוכבה למשך זמן רב, ולכן טענה חברת אלאיטליה כי אין מקום לפיצוי הנוסעים. החברה אף הגדילה לעשות שהביאה תצהיר של עובד מטעמה שפירש את תדפיס תנאי מזג האויר, כך שיתאים לטענות החברה.

מנגד, הנוסעים פנו לחברה פרטית הנותנת שירותים מטאורולוגיים לשדות התעופה בישראל, ובחוות דעת שהוגשה לבית המשפט, נטען כי תנאי מזג האויר ששררו במועד הטיסה היו רחוקים מלהיות כאלו שימנעו טיסה כלשהי. זאת ועוד, התובעים פנו לרשות שדות התעופה מרומא בבקשה להמצאת תדפיס כל ההמראות והנחיתות שהיו בשדה התעופה, במועד טיסתם. והפלא ופלא כל הטיסות יצאו במועדן, פרט לטיסת התובעים.

בית המשפט קיבל את טענותיהם של התובעים ובהחלטה נדירה יש לומר פסק להם פיצוי בסכום כולל של 33,800 ש"ח. החברה האיטלקית לא ערערה והכסף עבר לחשבונם. עו"ד מרב וייס קרטיה, טענה כי מקרה זה ממחיש את אופן פעולותיהם של חברות התעופה בשיטת ה"מצליח". "החברות טוענות טענות שאין להן כל אחיזה במציאות כדי להמנע מתשלום פיצוי הקבוע בחוק, בתקווה שהתובעים יתייאשו ויוותרו כי אינם בקיאים בתחום התעופה. אולם, תובעים שטורחים ואינם מוותרים , יצליחו , בסופו של דבר, להוכיח את טענותיהם ויזכו בפיצוי המגיע להם".

עו"ד מרב ויס קרטיהעו"ד מרב ויס קרטיה