סכנה לילדים: במסגרת סקר מדגמי של 22 מוצרים המשתייכים לקטגוריה של "תכשיטי ילדים", שערך משרד הבריאות, בשיתוף מכון התקנים ואוניברסיטת חיפה, נבדקו מתכות כבדות בתכשיטי ילדים. מדובר במחקר בנושא מזהמים במוצרים המיועדים לתינוקות ולילדים, במימון הקרן לבריאות וסביבה.תוצאות הבדיקה מעידות על תכולה גבוהה מאוד בתכשיטים של המתכות הרעילות עופרת וקדמיום. בנוסף, בחלק מהתכשיטים נמצאו רמות גבוהות וחריגות של ניקל, ארסן וכרום. במקרים מסוימים נמצאו ריכוזים הגבוהים בשני סדרי גודל (יותר מפי 100) ואף בשלושה סדרי גודל (יותר מפי 1000) ביחס לתקן האמריקאי/האירופאי עבור קבוצת מוצרים זו.המוצרים שנבדקו היו מהרשתות הוניגמן, סוויט גירל שופ, קסטרו ילדים וטופ טן. בכל מוצר נבדקו כל אחד מהרכיבים בנפרד, כאשר חריגה באחד הרכיבים או יותר הוגדרה כחריגה של המוצר כולו. על פי תוצאות הסקר נמצא כי ב-50% מהפריטים שנבדקו נמצאה חריגה בתכולת העופרת ובכ 33% מהפריטים נמצאה חריגה בתכולת הקדמיום.במשרד הבריאות מבהירים כי אין בשלב זה נתונים נוספים לגבי ריכוזי המתכות בסוגי תכשיטים אחרים המיועדים לילדים והמשווקים בכל החנויות.יש לציין שאין בישראל תקינה מחייבת לתכשיטי ילדים. עם זאת, עמדת משרד הבריאות היא שיש סיכון לציבור מתכשיטים עם ריכוזים חריגים של מתכות כבדות. ילדים, ובמיוחד ילדים קטנים, נוטים להכניס חפצים לפה ואף למצוץ חלקי תכשיטים. לפיכך, נוכחות של מתכות כבדות במוצר ייעודי לילדים עלולה לחשוף את קבוצת האוכלוסייה הרגישה הזו לסיכון בריאותי משמעותי.חשיפה לעופרת עלולה לגרום למגוון של השפעות בריאותיות, כולל בעיות התנהגות ובעיות למידה. עופרת פוגעת במערכת העצבים ובהתפתחות הקוגניטיבית. בספרות הרפואית יש דיווחים על מקרים של תחלואה, ואף של תמותה, בקרב ילדים עקב בליעה של חלקי תכשיטים עם תכולת עופרת גבוהה. חשיפה לקדמיום עלולה לגרום לפגיעה בתפקוד הכליות ולפגיעה בעצמות. מחקרים מעידים על פגיעה של קדמיום בהתפתחות קוגניטיבית של ילדים.במשרד הבריאות ביקשו להדגיש כי ענידה בלבד של תכשיטים המכילים ריכוזים חריגים של מתכות כגון עופרת אינה מסכנת את הילד, אך הכנסה של תכשיטים אלו לפה ובפרט בליעתם עלולה לסכן את הילד.משרד הבריאות פנה לחברות המשווקות את הפריטים בהם נמצאו החריגות בדרישה להוריד את הפריטים האמורים מהמדפים. בנוסף, משרד הבריאות המליץ על בדיקת ההתאמה של המוצרים המשווקים לדרישות התקינה האמריקאית או האירופאית בטרם ייבואם לישראל. כמו כן, קראו במשרד הבריאות להשליך את הפריט לפח ולא לאפשר לילדיכם לענוד או לשחק אתו, ובטח שלא לאפשר להם להכניס את התכשיט לפה.עוד הוסיפו החוקרים כי בחלק מהפריטים נמצאו רמות חריגות של ניקל, אשר עלול לגרום לתופעות אלרגיות בעור. אם לילדיכם יש רגישות או אלרגיה יש להימנע מענידה של תכשיטים.