רשות המסים מוכנה להיענות לדרישת יבואני הסלולר שנפגעו מהחלטתו של שר האוצר משה כחלוןלבטל חד־צדדית את מסי הקנייה. במכתב ששלח ראש מינהל המכס והבלו ברשות אבי ארדיטי הוא הודיע על נכונותו העקרונית להחזר. עם זאת, בהסתמכו על סעיף 156 לפקודת מס הכנסה, הוא דורש שמכשירי הסלולר שעדיין לא נמכרו ושבגינם שולם מס קנייה יוחזרו לחו"ל. במקביל תינתן התחייבות מטעם חברות הסלולר, שהן המפיצות העיקריות של מכשירים אלה, שהם לא ייובאו מחדש לישראל.יבואני הסלולר מתנגדים לדרישה בנימוק שאינה מעוגנת בחוק. יו"ר ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים אמיר שני כתב לארדיטי כי דרישה זו אינה הגיונית וכי היא מעקרת את תוכן הסעיף, שנועד במקור לאפשר החזרי מס קנייה ליבואנים שלא מכרו את המכשיר.השר כחלון. יבואני הסלולר זעמו על החלטתו. צילום: אבשלום ששוני
השר כחלון. יבואני הסלולר זעמו על החלטתו. צילום: אבשלום ששוניפנייתו של שני מעוגנת בשתי חוות דעת משפטיות שסיפקו עורכי הדין איריס וינברגר ושמואל גרוסמן. לפיהן הדרישה של רשות המסים אינה במקומה. במקביל ביקשו יבואני הסלולר את סיוע איגוד לשכות המסחר.על פי ההערכות, בישראל פועלים 1,200 יבואני מכשירי סלולר וציוד נלווה העלולים להינזק מההחלטה. מלאי המכשירים שנרכש ושבגינו כבר שולם מס קנייה אך עדין לא נמכר, נאמד ב־200 אלף. הנזק הכספי ליבואנים נאמד ב־100 מיליון שקל.מכירות הדגמים החדשים של הסלולר התעכבו בגלל אי־הבהירות בסוגיית המס. על פי ההערכות, בסופו של דבר תיפתר המחלוקת בפשרה המשפטית שתושג.