מבקר המדינה, יוסף שפירא, מתריע מפני ליקויים ביישום הבטיחות ביחידות צה"ל. שפירא מתריע כי פקודת הארגון של מערך הבטיחות ביבשה לא עודכנה מאז שנת 2005. זאת, למרות שכבר בשנת 2013 הסתיימה עבודת מטה, בעקבותיה נעשו שינויים בארגון המערך, לרבות תוספת תקנים של קציני בטיחות.

מבקר המדינה מתריע עוד, כי הוראות בנושא בדיקת עומסי חום, או קור באימונים, שמטילות את האחריות לקיומן על מפקדי יחידות צה"ל, אינן מתקיימות כנדרש. "מצב זה עלול לגרום לסיכון מיותר לחיי אדם", הוא מזהיר – "ההוראה בנושא הגבלת אימונים על פי מזג האוויר לא קויימה בלשונה".

"קציני הבטיחות היחידתיים מסייעים למפקדים בקיום שגרת בטיחות ביחידה ובהעלאת רמת הבטיחות בה. בביקורת עלו ליקויים בהכשרתם. תכנית בטיחות יחידתית היא כלי מרכזי בניהול שגרת הבטיחות, בניהול סיכונים, באיתור נקודות תורפה ובטיפול בהן", מסכם שפירא – "על הדרגים השונים בצה"ל, כל אחד בתחום אחריותו, לפעול לתיקון הליקויים העולים בדו"ח וזאת על מנת לשפר את רמת הבטיחות בצה"ל ולצמצם עד כמה שניתן את הסיכון לפגיעה בנפש".