רמת האופטימיות של הציבור הישראלי – יהודים וערבים כאחד – נמצאת במגמת עלייה ברורה בשבע השנים האחרונות וכך גם רמת הפטריוטיות, למרות ירידה השנה בקרב הציבור הערבי. באופן יוצא דופן בהשוואה למדינות אחרות, הנשים הישראליות פטריוטיות יותר מהגברים, אופטימיות יותר ואפילו מיליטנטיות יותר - כך עולה מנתוני מדד החוסן הלאומי של ישראל לשנת 2017, שערך המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה בראשות פרופ' גבי בן־דור.מדד החוסן הלאומי בוחן היבטים שונים, החל מרמת האושר והפטריוטיות של תושבי ישראל, דרך החשש מאיומי טרור או מהתקפות של מדינות עוינות וכלה ברמות האמון כלפי המערכת הפוליטית ובית המשפט העליון.המדד הנוכחי התבצע במחצית השנייה של חודש מאי וכלל כ־2,000 נשאלים, המהווים מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה הישראלית. הם נשאלו סדרת שאלות והתשובות נעו בסולם שבין 6 (רמה גבוהה) ל־1 (רמה נמוכה).מהמדד עולה כי הישראלים – יהודים וערבים – נהיים אופטימיים יותר בשבע השנים האחרונות. בקרב היהודים יש עלייה מרמה של 4.56 בשנת 2010 עד לרמת שיא של 4.86 השנה. גם בקרב ערביי ישראל יש מגמה דומה של עלייה מרמה של 3.15 בשנת 2010 עד לרמה של 3.66 השנה.הפחד מטרור ירד


הפחד מטרור גבוה בקרב הציבור הישראלי, אם כי נמצא בירידה קלה. בקרב הציבור היהודי הפחד מטרור ירד מ־4.82 ב־2016 ל־4.7 השנה. בקרב הציבור הערבי הוא ירד מרמה של 4.5 בשנה שעברה ל־4.38 השנה. לדברי החוקרים, ב־17 שנות המדד אנו עדים להתקרבות ברמות הפחד בין יהודים לערבים, כאשר בקרב היהודים יש ירידה משמעותית לעומת תחילת שנות ה־2000 ואילו בקרב הערבים חלה עלייה.ערביי ישראל הביעו במשך כל שנות המדד אמון רב יותר מאשר האזרחים היהודים במוסדות הפוליטיים ובבית המשפט העליון, אולם השנה יש שינוי בולט במדדים אלה. האמון בבית המשפט העליון שווה: רמה של כ־4.1 בקרב יהודים וערבים.ברמות האמון במוסדות הפוליטיים יש מהפך, כשלראשונה הערבים מביעים פחות אמון במערכת הפוליטית (רמה של 2.9) לעומת היהודים (רמה של 3.1).


כאמור, באופן יוצא דופן בהשוואה למדינות אחרות, נשים מראות לאורך שנות המדד שהן יותר פטריוטיות, אופטימיות ומיליטנטיות מהגברים. רמת הפטריוטיות של הנשים – יהודיות וערביות – עומדת השנה על רמה של 4.68, בהשוואה ל־4.38 בקרב הגברים. רמת האופטימיות של הנשים היא 4.7, לעומת 4.5 של הגברים. רמת המיליטנטיות של הנשים היא 3.77 לעומת 3.69 של הגברים.