אחרי 25 שנים של פעילות, והפיכתו לשם דבר בעולם החשפנות בישראל, מועדון "הבורסה" ברמת גן עתיד להיסגר בזמן הקרוב. לאחר דיון ארוך בבית המשפט, החליטה השופטת מיכל אגמון גונן כי תחומי הבילוי במתחם עצמו לא כוללים בתוכם את האפשרות לנהל מועדוני חשפנות הקיימים במקום. העירייה טענה כי חשפנות לא נכנסת תחת הקטגוריה של "בידור" ו"מועדונים". מדובר על פסק דין תקדימי, שעשוי להשפיע על מועדוני חשפנות ברחבי העיר ובארץ בכלל.
במתחם הבורסה ברמת גן פועלים עסקי מין מזה שנים רבות, ובהם מועדוני חשפנות. הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן ביקשה לשנות את פני האזור ולשם כך יזמה תוכנית בניין עיר חדשה, המוסיפה במקום שימושים של מעונות סטודנטים, דיור מוגן ומלונאות, לצד עסקים ותעשיית הייטק. 
עוד לפני שהדיון הגיע לבית המשפט, ניסה מנהל המועדון, ערן ירושלמי, נגדו הוגש נגדו בעבר כתב אישום על ניהול עסק ללא רישיון, לבקש חריגה תחת הסעיף "שימוש חורג בנכס". בקשתו הסתיימה בדחייה מצד העירייה, אך דווקא הערר שלו התקבל לאחר שנקבע כי מועדון חשפנות הינו שימוש מותר על פי התכניות החלות (הן כ"מועדון" הן כ"בידור"). 

הוועדה המקומית הגישה את העתירה כנגד החלטת ועדת הערר. ארגון ויצ"ו, הצטרף כידיד בית המשפט, וטען שיש לפרש את השימושים המותרים בתוכנית לאור עקרונות היסוד של השיטה ובליבם כבוד האדם, ואין לראות בחשפנות שימוש כ"בידור", לאור הפגיעה בנשים העוסקות בכך. השופטת אגמון גונן בחנה בפתח פסק הדין את השאלה העובדתית: מה קורה בעסקי החשפנות, וקבעה כי מדובר בתצוגה של נשים, כחפצים, המתפשטות לצורך גירוי מיני של באי המקום.
השאלה שעמדה בפני השופטת היא האם הוועדה המקומית רשאית לשקול שיקולים של תחרות בין רשויות ומשיכת עסקים עתירי ארנונה. היא קבעה, כי מדובר בשיקולים לגיטימיים וכי לצורך כך רשאית הוועדה המקומית ליזום שינוי בתב"ע שיאפשר את שינוי פני המתחם, בין היתר על ידי הוצאת עסקי מין מהמקום.
השופטת בחנה גם הסדרים במדינות אחרות בהן עשו שימוש בדיני התכנון והבנייה כדי להרחיק, ובמקרים מסוימים אף למנוע בכלל, עסקי מין כגון מופעי חשפנות, וקבעה כי בהחלט זהו עניין לדיני התכנון והבנייה לעסוק בו, גם על פי חוק התכנון והבנייה בישראל: "חשפנות לצורך גירוי מיני" 
השופטת קבעה כי יש לפרש את התוכניות, המהוות חיקוק, על פי עקרונות היסוד כפי שהם עולים מהחקיקה. וקבעה כי מהחקיקה עולה מגמה השוללת ביזוי, השפלה והחפצת נשים: "מופעי מין מחפיצים נשים ופוגעים בכבודן כנשים, ועל כן, אין לפרש את התוכניות כמאפשרות ניהול עסקים מסוג זה במתחם הבורסה".

ליעד אילני, חבר הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת-גן אמר בתגובה:"זהו יום חשוב לחברה הישראלית בכלל ולעיר רמת-גן בפרט. החלטת השופטת אגמון גונן, תסייע לנו גם לשים סוף לבתי עסק שבכסות של 'מקום בילוי' מבזים נשים ופוגעים בכבודן וגם תסייע לנו להפוך את מתחם הבורסה מהחצר האחורית של גוש דן למרכז בילוי איכותי, כפי שהוא ראוי להיות".