במשרד החקלאות מעריכים כי לקראת חגי תשרי צפוי מחסור של כ-20% מכמות העגבניות. כחלק מהיערכות המשרד לתקופת החגים, ולאחר ניתוח של נתוני התוצרת הטרייה, נמצא כי אין צפי למחסור בתוצרת הכוללת בשר, ביצים, ירקות ופירות, פרט כאמור לעגבניות.עוד מעריכים במשרד, כי לאור עומסי החום הכבדים במהלך הקיץ, יש צפי לעליה במחיר העגבניות לקראת החג, אלא אם כן יבוצע ייבוא מחו"ל. בענף החלב, למרות עומס שגורם לירידת תנובת החלב בכארבעה ק"ג בממוצע ליום לפרה, לא צפוי מחסור.גם בענפי בשר הבקר והעוף לא צפוי מחסור ומבדיקה עולה, כי היקף הייצור נמצא בתפוקה מקסימאלית ואף צפויים עודפים בעוף הקפוא. בענף הביצים, פתח משרד החקלאות  מכסת ייבוא לתקופת החגים בהיקף של כ-30 מיליון ביצים במכסה פטורה במכס, זאת במטרה למנוע מחסור בביצים בשוק המקומי ולאור בקשות נציגי החקלאים.במשרד החקלאות הבהירו כי פתיחת המכסה לייבוא ביצים מהווה הליך שגרתי החוזר על עצמו מדי שנה בתקופת החגים. פתיחת המכסה נעשתה מבעוד מועד, מתוך ההנחה שהיבואנים יביאו ביצים רק בהתאם לביקוש ולצרכים של המשווקים. הביצים צפויות להיות מיובאות ממדינות ספרד, פורטוגל ואיטליה.