בג"ץ דחה היום (חמישי) את עתירת האגודה למען הלהט"ב להכרה בנישואים חד מיניים בישראל, וקבע כי אי הכרה בנישואים חד מיניים אינו עומד בסתירה לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. השופטים אליקים רובינשטיין, עינת ברון וניל הנדל ציינו בהחלטתם כי חרף האפליה המובהקת כלפי הקהילה הלהט"בית, על המחוקק לתקן את המצב הקיים ולא על בית המשפט העליון. העתירה הוגשה על ידי עורכי הדין חגי קלעי, אוהד רוזן, יונתן ברמן וגור בליי.

השופטת ברון אמרה במהלך הדיון כי "לא ניתן לפטור את הסוגיה המורכבת של הכרה בנישואים אזרחיים רק על ידי מתן הגנה על זכויות כלכליות, סוציאליות ואחרות. סטטוס הנישואים אף רחוק מלהתמצות במידע הקיים לגבי האדם במרשם האוכלוסין, או באמור בתעודת הזהות שלו. הסטטוס נותן תוקף משפטי לקשר הזוגי ומבטא הכרה חברתית במערכת היחסים שבין שני בני אדם, ועל כן נודעת לו משמעות רחבה יותר מסך הזכויות הכלכליות והאחרות הנובעות ממנו. ברי אפוא ששלילתו של סטטוס הנישואים מקבוצות מסוימות בחברה הישראלית, משדרת כלפיהן מסר של חוסר שוויון ואף של נחיתות מוסרית, במובן זה שמשתמע שהקשר אינו ראוי לכבוד ולהגנה... יש אפוא טעם בטענת העותרים, כי הדרתם ממוסד הנישואים בישראל כורכת בחובה פגיעה בזכויות יסוד שלהם ושל זוגות אחרים בני אותו מין".

חן אריאלי, יו"ר האגודה למען הלהט"ב בישראל, הביעה את אכזבתה מההחלטה: "ההיסטוריה של המאבק למען הקהילה הלהט"בית בישראל מעידה על חשיבותם של תקדימים משפטיים ואין לנו אלא להצטער על כך שבמקרה החשוב הזה בוחר בג"ץ להחזיר את ההחלטה למחוקק ולהפוך את הסוגיה לפוליטית, ועם זאת חשוב שנקרא גם בין השורות את המסר שעולה מדברי השופטים, ומצביע באופן שאינו משתמע לשני פנים על האפליה ועל אי הצדק שבמצב הנוכחי".

אריאלי הוסיפה כי "המאבק שלנו נמשך ויימשך. כפי שיצאנו לרחובות והשפענו על עמדת המדינה בנושא האימוץ וכפי שעתרנו ונמשיך לעתור לבתי המשפט, כך יהיה עלינו להמשיך גם במישור הפוליטי לדרוש מנבחרי הציבור שלנו לשים סוף לאפליה ולהכיר בכך שאהבה היא אהבה וכולן שוות בפני החוק".