ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אישרה היום (שלישי) את הנוסח החדש של תקנות הנגישות לאתרים ושירותים באינטרנט, שגובשו על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בסיוע מספר ארגונים, בהם איגוד האינטרנט הישראלי. נוסח התקנות החדש, כולל סדרה של שינויים משמעותיים והקלות בדרישות המוטלות על בעלי האתרים במטרה לייצר איזון בין צרכי ההנגשה, לבין היכולות הטכנולוגיות והכלכליות של בעלי אתרים.

הנוסח החדש, קובע כי אתר הנותן שירות או מידע אודות השירות חייב להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות. עם זאת, שינוי משמעותי שאושר מעניק פטור אוטומטי מהנגשה לבעלי אתר אינטרנט קיים שהמחזור הממוצע שלהם בשלוש השנים האחרונות אינו עולה על מיליון שקלים לשנה. עד כה, הפטור ניתן לבעלי מחזור כספי של 500,000 שקל בלבד והיה כפוף להגשת בקשה לנציבות.

בנוסף, התקנות החדשות מעניקות פטור מהנגשה עד 2020 גם לאתר חדש של עוסק פטור או עוסק שהמחזור השנתי הממוצע שלו אינו עולה על 300,000 ש"ח. לאחר 2020 פטור זה לאתר חדש ינתן רק לאתרים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם אינו עולה על 100,000 שקל לשנה.

התקנות החדשות מציעות גם פטור למי שאינו יכול לעמוד בנטל ההנגשה בשל חוסר היתכנות טכנולוגי - כאשר התשתית או הממשק הטכנולוגי של האתר אינם מאפשרים ביצוע התאמות נגישות. תיקון משמעותי נוסף בתקנות מונע הגשת תביעה באופן אוטומטי בשל חוסר בהנגשה. התקנות מחייבות לשלוח לבעלי האתר הודעה על ההפרה ודרישה לתיקונה, ומאפשר הגשת תביעה רק במידה וההפרה לא תוקנה בתוך בתוך זמן סביר.

בנוסף, על פי התקנות החדשות תבוטל חובת הנגשת הווידאו לכל אתר שאינו רשות ציבורית או שהמחזור השנתי הממוצע שלו הינו פחות מ-5 מיליון ש"ח בשנה.

תיקון חשוב נוסף בטיוטת התקנות קשור למפעילי פורומים ואתרי שיתוף תכנים שהתוכן בהם מועלה על ידי צד שלישי שאינו בשליטתם. אלה מחויבים להעמיד תשתית נגישה אך לא יהיו אחראים על הנגשת התוכן שלא הועלה על ידם.