לקראת כנס אי שוויון בבריאות שיתקיים בשבוע הבא, מפרסם הבוקר (רביעי) משרד הבריאות דוח על הפערים בבריאות בקרב הקשישים במדינת ישראל. על פי הדוח, מצבם הבריאותי של ישראלים בני 65 ומעלה דומה לממוצע האירופי מבחינת מספר המחלות הכרוניות (2.22 בישראל לעומת 2.20 בכל מדינות הסקר).

יותר מרבע מהמשיבים בישראל הגדירו את מצב בריאותם כטוב מאוד או מצוין, לעומת 14% בקרב המשיבים האירופים. בישראל מספר המחלות הכרוניות בקרב אזרחים ותיקים מעט גבוה בקרב נשים (2.3) לעומת גברים (2.1) ועולה משמעותית עם הגיל (2.6 בקרב בני 75 ומעלה ביחס ל־1.9 בקרב בני 65־74).

נתון מטריד בדוח מצביע על הפערים החברתיים בנושא הבריאות והקשר בין רמת ההכנסה הפנויה של הקשיש לבין מספר המחלות. אלה הנמצאים בחמישון (20%) ההכנסה הנמוך, מדווחים על שיעור גבוה משמעותית של מחלות ביחס לאלו הנמצאים בחמישון ההכנסה העליון (2.7 לעומת 1.8). למשל, בשיעור ההימצאות של סוכרת נצפה פער של 15.7% בין השכבות החלשות (38.9%) לשכבות החזקות (23.2%).
"אי אפשר להשלים עם הנתונים"
הפערים קיימים גם ברפואה המונעת. בשיעור הביצוע של בדיקות ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד יש פער של 9.5% בין השכבות החזקות (72.7%) לחלשות (63.2%). הפער קיים גם בשיעור ביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס, בין השכבות החזקות (66.2%) לחלשות (48.3%).

אשר למכשירי שמיעה, התמונה היא שונה. להבדיל ממשקפיים, לא נצפו הבדלים עקביים בשימוש במכשירי שמיעה לפי מעמד כלכלי. "ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בהשתתפות במימון של מכשירי שמיעה על ידי קופות חולים, אשר מבטיחה זמינות טובה יחסית של המכשירים לכלל האוכלוסייה", אומרים במשרד הבריאות.

בתגובה לפרסום אומר מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "אנחנו לא יכולים להשלים עם נתוני אי השוויון בבריאות בקרב הקשישים. הנתונים מעידים שהקשישים החלשים פחות בריאים ושירותי הבריאות אינם נגישים להם".