"השבוע התבצעה הריסה נוספת במסגרת ההסתערות של בית המשפט העליון על ההתיישבות ביהודה ושומרון, תוך שהוא לא מחמיץ ולו הזדמנות אחת למצוא חן בעיני מטרות ואינטרסים זרים. מן הראוי היה שבג"ץ ינהג לפי הפסיקה שלו עצמו לדחות על הסף כל עתירה כאשר העותרים באים בידיים לא נקיות. הם באים בידיים המזוהמות ביותר - או של האויב הערבי, או מעצמות העוינות את מדיניות הממשלה הנבחרת שלה בבחירות דמוקרטיות. זה מקרה שמצדיק דחיית עתירה על הסף. הם באים עם הידיים המזוהמות ביותר שיש"."כמו כן, יש לשים לב שהפסיקה הזאת של בג"ץ מלמדת יותר מכל עד כמה אימרת חז"ל המפורסמת מפרקי אבות המרחם על האכזרים מתאכזר לחלשים. מערכת המשפט שלנו גזרה 30 שנות מאסר בלבד על חלאת אדם מן הלאומנות המוסלמנו-עמלק-פלשתינו-פאשיסטית ניאו נאצית, שב-22 דקירות גרזן ניסה לחסל יהודי רק משום שהוא יהודי, והוא נידון ל-30 שנות מאסר בלבד.

"שימו לב שאף אחד מהמחבלים התקשורתיים, שמקוננים על קולת העונשים של בית המשפט, אף פעם לא תשמעו מחבל תקשורתי מכל סוג בזוי, שאומר מילה על פסק דין שמוחה על קולת העונש של המחבלים. תמיד הם מוחים על קולת העונש בכל המקרים, חוץ מאשר רוצח ערבי מקבל עונש מגוחך בקלותו בעקבות ניסיון לרצח. אז לפתע הלשון נדבקת לחיך, ולא בגלל שהם שכחו את ירושלים."אותה מערכת משפט שמרחמת על רוצח ערבי בנימוק שהוא נמצא בראשית דרכו בחיים, קובעת שאסור להשאיר אותו יותר מדי שנים במאסר, כי הוא בתחילת דרכו. נשמה טובה כזאת. זוהי רחמנות על אכזרים. כי מרבית הבתים שנצטוו להרוס אותם על ידי בג"ץ נבנו לכל היותר מטר ופחות ממטר על אדמה פרטית ערבית. לא נשמע כדבר הזה, שהורסים בניין שלם, בגלל שהוא חורג במטר על קרקע פרטית. המתיישבים הודיעו שהם מוכנים להרוס את החלק של ביתם שנמצא על קרקע ערבית מוכחת. בגץ לא הסכים לשמוע והוציא צו הריסה מיידי בנימוק שכבר הודיעו שיהרסו את החלק הזה, רק קיר אחד.בחלקת ענק בנגב, שקנו יהודים עוד בסוף ה-30, התיישבו 1000 בדואים בריונים פורעי חוק, בידיעה ברורה שמדובר בקרקע יהודית פרטית. בית המשפט העליון, כשדרשו בצדק להורות על הרס הבתים, ולקבוע מועד של חמש שנים, אמר לא, והשופטים אמרו כי בעלות על הקרקע אינה חזות הכל. כשערבי בונה בית על קרקע יהודית, אומר לו בית המשפט העליון שהבעלות היא לא חזות הכל"."כאשר זה הפוך, אומר בית המשפט שזאת חזות הכל, ולא צריך להרוס את החלק, אלא את הבית כולו, עם תאריך. אני אומר לכם שבית המשפט מצווה להרוס בית של ערבי תוך כדי קביעת זמן מרבי שצריך לבצע את ההריסה. אין דבר כזה. שומו שמיים, לאן הגענו. יהודים מופלים בארצם לרעה ביחס לגויים ע"י הערכאה המשפטית הגדולה ביותר במדינת ישראל. אוי ואבוי לנו".