רק כ-5% מאלו שמתחילים את הגיבוש לקורס הטיס של חיל האוויר, יענדו בסיום הקורס היוקרתי והתובעני, הנמשך 36 חודש, את כנפי הטייס, כך עולה מיום עיון שערך בית הספר לטיס של החיל, במטרה לעודד יותר בנות להגיע לקורס. מהנתונים שהוצגו עולה, כי בממוצע את הגיבוש לקורס טיס מתחילים כ-600 מועמדים ובסיומו נושרים למעלה ממחצית. עוד עולה מהנתונים, כי כשני שלישים מהמגיעים לקורס הטיס ינשרו בחצי השנה הראשונה.


קורס טיס. צילום: דובר צה"ל

מהשלבים בקורס המורכב עולה, כי בשלב הבא שלאחר הגיבוש, המכונה "מתחילי המכין", מנופים למעלה ממחצית ולשלב השלישי – "מתחילי הבסיסי" מגיעים רק 120-100 מועמדים. לשלב הרביעי – "מתחיל ראשוני" מגיעים 55 חניכים ולשלב היותר מתקדם – "מתחיל מבואות" מגיעים בממוצע 40-30 חניכים. אז כבר הניפויים נפסקים כמעט לחלוטין ו-40-30 החניכים הממשיכים בשלבי המסלולים והמתקדם, יענדו בטקס הסיום של הקורס את כנפי הטיס.בחיל האוויר ציינו אתמול, כי היעד הוא להגביר את גיוסן של בנות לקורס הטיס. בשנים האחרונות מסיימות בממוצע רק 4-1 חניכות בממוצע את הקורס. מבדיקות עולה, ששיעור הניפויים בקרב הבנות אינו גבוה יותר לעומת הבנים, אבל מתגייסות רבות שיש להן את הכישורים המתאימים, חוששות מהיעדר "רשת ביטחון" כפי שקיים אצל הבנים. בחיל האוויר מבטיחים, כי גם אם חניכה תנופה לאחר שנה בקורס טיס, בשנה הנוספת שיהיה עליה לשרת בצה"ל היא תשובץ בתפקידים איכותיים בחיל, כמו במודיעין אווירי.בחיל האוויר ציינו, כי בתקופה האחרונה אף סוכם על "רשת ביטחון" לבנות שנופלות מקורס טיס, באמצעות שריון מקומות (מכסות שמורות) ביחידות מודיעיניות ומבצעיות של החיל. "צעד זה נובע מהחשש של נשים מנפילה מהקורס לתפקיד לא משמעותי בשל שירות קצר יותר משל הגברים", הסבירו בבית הספר לטיסה – "הגברים שנופלים מהקורס עוברים בדרך כלל לתפקידים ביחידות השדה. לנשים לפעמים נשארת יתרת שירות קצרה יחסית והמטרה היא להבטיח שהן יגיעו למקומות שממצאים את האיכות שלהן ומפיגים את החשש מהנפילה בקורס הטיס".מהנתונים עולה, כי ניכרת תופעה של קידום נשים בתפקידים בכירים בחיל האוויר. לאחרונה אף מונתה אישה לתפקיד סגנית מפקד טייסת מטוסי קרב, לראשונה בתולדות החיל. בחיל האוויר מזהים תופעה של עלייה בבנות הדתיות בתפקידי ליבה במודיעין ובבור המבצעי. מבדיקה שנערכה בחיל האוויר עולה, כי שיעור המפסיקות לטוס מעל גיל 30 (בשל הריון, משפחה וכדומה) נמוך מאוד ושווה באופן יחסי לשיעור הגברים שמפסיקים לטוס.