הוועדה המחוזית מרכז במינהל התכנון מקדמת בימים אלה בניית גשר למסילת הרכבת החדשה שתחבר את תחנת הראשונים בראשון לציון עם קו הרכבת המהיר תל אביב־ירושלים, שייחנך בשנה הקרובה. הגשר יחליף את התעלה המשוקעת שתוכננה בתוואי הרכבת ראשונים־ענבה ותציל את נחל ענבה.
"הגשר החדש שיוקם מרוחק מבתי היישובים הסמוכים ואינו גורם למטרדי רעש או זיהום אוויר", מרגיעה יו"ר הוועדה שירה ברנד. "כמו כן, מדובר בחלופה השומרת על ערכי הטבע והנוף באזור מחלף ענבה, לרבות תוואי הנחל שעובר במקום".  
 
הקמת הגשר תאפשר את המשך הרצף הסביבתי של אזור נחל ענבה וסביבתו. השטח שיועד במקור לתעלה מדרום למחלף יוחזר לייעודו הקודם ויישמר כשטח פתוח בהיקף של כ־40 דונם, ולא תידרש העתקת ערוץ נחל ענבה כפי שהתחייב בתוכנית המקורית. 
 

תוכנית מסילת הרכבת ראשונים־ ענבה בתוואי כביש 431 קיבלה תוקף ב־20.11.2014 והיא מחברת בין תחנת הרכבת ראשונים (ומסילת החוף) לירושלים. אבל התוכנית נמצאה בלתי כדאית מבחינה הנדסית ופוגעת בסביבה, על כן בחן הצוות המלווה חלופות נוספות. לבסוף כאמור הוחלט על העלאת המסילה אל מעל פני הקרקע.
 
מתכנן מחוז מרכז במינהל התכנון גיא קפלן מציין: "לבחירת תוכנית הגשר היו שותפים הן הגורמים המקצועיים, בהם גם נציגי ארגוני הסביבה, והן נציגי היישובים שבסביבה".