חוזר של רשות המסים שפורסם אתמול קובע כי מי שבבעלותו 10 דירות מגורים ומעלה והוא משכיר אותן יחויב בתשלום מס מלא בגינן, מכיוון שהכנסותיו משכר הדירה מהוות עסק לכל דבר ועניין. המס המלא יגיע ל־50% ואולי אף ליותר במקרה של תשלום מס יסף. נייר העמדה נכתב בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון מ־2 בינואר. בית המשפט העליון קיבל את ערעור רשות המסים, שביקשה לחייב את עו”ד שרגא בירן בתשלום מס על הכנסותיו משכר דירה, כמקובל על הכנסות מיגיעה אישית.

בבעלותו של בירן יש 24 דירות - בתל אביב, בירושלים וברחובות, שאותן הוא השכיר. בית המשפט המחוזי קבע שבירן מחויב בתשלום מס מופחת של 10%, כמקובל על מס שהכנסותיו משכר דירה עולות על 5,000 שקל בחודש (עד לשיעור הכנסות זה קיים פטור ממס). הרשות גם ערערה באותה ההזדמנות על פסק דין שניתן לטובת האחים דפנה ודן לשם, שירשו 24 דירות וארבעה נכסים עסקיים והשכירו אותם תמורת מיליון שקל בשנה. כאמור, העליון קיבל הערעורים ופסק שהחזקת יותר מ־20 דירות מגורים היא במובהק הכנסה עסקית.

לפי נתוני רשות המסים בישראל, 401 אזרחים מחזיקים בעשר דירות מגורים ומעלה. פסק הדין וההוראות החדשות של רשות המסים יחולו עליהם. ברשות מציינים כי הכנסה מהשכרה של עד חמש דירות לא תיחשב כעסק לצורך מס.

ייתכן שרשות המסים לא תסתפק בכך ובמקרים מסוימים תדרוש תשלום מס מוגדל (כמקובל בעסק רגיל) גם על מחזיקי חמש דירות מגורים ומעלה.

לפי נתוני רשות המסים, 3,517 אזרחים מחזיקים בחמש דירות מגורים, 1,381 מחזיקים בשש דירות, 676 בשבע דירות, 358 בשמונה דירות, 188 בתשע דירות וכאמור 401 בעשר דירות ומעלה.

עמדת רשות המסים עשויה לשכנע לפחות חלק מבעלי הדירות למכור אותן, או לחלופין להעבירן לאחד מפני המשפחה, כדי שלא להיכלל בקטגוריה המחייבת בתשלום המס המוגדל.

עד כאן העוקץ, אבל אולי יש גם דבש. תשלום מס רגיל על ריבוי דירות בעקבות החשבתו לעסק יאפשר לבעלי הדירות גם לדרוש ניכויים ממס עבור ההשקעה. מדובר בין השאר בהוצאות עבור התחזוקה השוטפת, הוצאות עבור כוח האדם העוסק בגביית הכסף ועוד. בישראל 1.3 מיליון בעלי דירה אחת בלבד ו־219.5 אלף מחזיקים בשתי דירות. מי שאמורים היו לשלם מס מוגדל על דירה שלישית (חוק שיזם שר האוצר משה כחלון ושנפסל בבג”ץ לפני שנה) הם 43 אלף בעלי שלוש דירות, 10.5 אלף בעלי ארבע וכאמור 3,517 בעלי חמש דירות (וכמובן כל אלה המחזיקים ביותר). יש לציין כי שר האוצר עדיין לא מוכן להודות שהמס על שלוש דירות ומעלה ירד לחלוטין מהפרק וטוען שמדובר בעיכוב זמני בגלל אילוצים פוליטיים.