רגע לפני תחילתו של יום הפורים וסעודות החג, חל היום צום תענית אסתר. צום זה נחשב לקל יותר מצומות אחרים כגון יום כיפור ותשעה באב. הוא נמשך מעלות השחר עד צאת הכוכבים כאשר נהוג לא לאכול עד אחרי קריאת מגילת אסתר, אך מי שחש חולשה יכול לטעום דבר מה. חולים ואפילו שאין בחולי שלהם סכנה של ממש, יכולים לרוב להקל ולא לצום. נשים בהריון או בתקופת הנקה פטורות גם הן מלצום.הסיבות לצום חלוקות. על פי הסבר הנפוץ ביותר הסיבה לצום היא התענית עליה ציוותה אסתר המלכה לפני שניגשה אל המלך אחשוורוש כדי לבקש ממנו לבטל את הגזירה על השמדת היהודים. התאריך של צום זה היה במהלך חודש ניסן אך מכיוון שאסור על פי ההלכה לצום בחודש זה צמים בחודש אדר ביום הקודם ליום הפורים.כניסת הצום: באר שבע: 4:40 חיפה: 4:39 ירושלים: 4:38 תל אביב: 4:40 

צאת הצום: באר שבע: 17:58 חיפה: 17:56 ירושלים: 17:58 תל אביב: 17:55