צה"ל משנה את מדיניות הנושא החינוכי עם ארגונים חיצוניים, כך אמר היום (ראשון) גורם בכיר בצבא. במסגרת התוכנית החדשה, יאושרו מכונים חיצוניים רק בשלושה נושאים: שואה, מורשת קרב ונושא "בחירה בחיים" - שכולל מאבק באלכוהול וסמים, ביטחון בנשק ומקרי אובדנות. רק בשלושת נושאים אלו תאושר עבודת מכונים חיצוניים עם מפקדי צה"ל. מדובר בצמצום מ-97 מכונים שעבדו למעשה עד עכשיו עם צה"ל ל-15 בלבד שיאושרו. כל התכנים האחרים לא יהיו מול חיילים אלא רק מול מפקדים.
בחודשים האחרונים התנהלה עבודת מטה בצה"ל, בראשות קצין חינוך ראשי שתכליתה לשים את המפקד בחזית הפעילות החינוכית בצבא ולהוציא החוצה פעילויות של מכונים חיצוניים שהיו שנויים במחלוקת בצה"ל.

הקריטריונים לאישור היו גורמי תמיכה באפקטיביות הלחימה בצה"ל, שמירת הצבא כממלכתי, שימור מודל צבא העם וחיזוק המסגרת הצבאית מול כבוד האדם. "מרכז התפיסה היא שהמפקד הוא המחנך", נאמר.
עוד הוצגה למכונים השונים האמנה שקבע צה"ל בה כתוב את מה שמצופה מהם. כל תחומי התוכן יעברו אישור מה הדרג איתו מותר לעבוד והמכון יוכל לעבוד רק בתנאים הללו ללא פעילות אקטיבית פוליטית וקידום אג'נדות. לכלל הגופים הוצג תהליך בקרה כלפיהם וגוף מילואים ייעודי יבקר את פעולות החינוך ויעניק להם משוב.