לאחר דחיות רבות של מועד הקמתה ולאחר שדובר כי תאוכלס כבר בשנת 2014 - חזון הקמת קריית המודיעין של צה"ל קורם עור וגידים וזאת לאחר ששר הביטחון והרמטכ"ל הכריעו היום (שני) כי הקריה המדוברת תוקם במיקומה המתוכנן ב'צומת שוקת' שבנגב והמכרז להקמתה ייצא לדרך. במכתב לראש הממשלה מזהירים שר הביטחון אביגדור  ליברמן והרמטכ"ל גדי איזנקוט שבהעדר פתרון תחבורתי של רכבת ישירה ומעטפת לשימור משרתי הקבע שיעברו לדרום, קיימת סכנה להצלחת הפרויקט.

בשנה האחרונה השלימה מערכת הביטחון את ההיערכות לפרסום המכרז המורכב ביותר להעתקת ליבת המודיעין של צה"ל לנגב. מורכבות הפרויקט נובעת לא רק מהצורך ביצירת תשתית חדשנית ופורצת דרך עבור יחידות העילית הטכנולוגיות של צה"ל, אלא גם ואולי בעיקר, מהאתגר הגדול בשימור ההון האנושי. 
לאור הקושי לסכם עם משרדי הממשלה מענה תחבורתי ראוי למיקומה המתוכנן של הקריה ב'צומת שוקת' (שטח לקית), הוחלט לבקשת ראש הממשלה לדון שוב במיקומה של קרית המודיעין  ולבחון חלופה למיקומה בצפון העיר באר-שבע. בשבועות האחרונים נבחנה חלופת 'צפון באר שבע' מול כל הגורמים האזרחיים הרלוונטיים, לרבות עיריית ב"ש ומוסדות התכנון. "גם לאחר  בדיקה זו, עמדתנו היא כי חלופת היסוד בצומת שוקת הינה החלופה הזמינה, המעשית והמתאימה ביותר" כתבו שר הביטחון והרמטכ"ל לראש הממשלה. "עמדת מערכת ביטחון היא כי הסיכונים והעלויות (בזמן, תקציב ותכולות הקריה) מהווים מחיר העולה על התועלת במיקום המוצע בצפון העיר ב"ש ולכן עמדתנו היא כי נכון לאשרר את מיקומה של קרית המודיעין בשטח לקית כמתוכנן".
 

שר הביטחון ליברמן והרמטכ"ל אייזנקוט. צילום: אריאל חרמונישר הביטחון ליברמן והרמטכ"ל אייזנקוט. צילום: אריאל חרמוני

עוד כותבים ליברמן ואייזנקוט לראש הממשלה: "כידוע, ליבת יכולות המודיעין של צה"ל, שאין צורך להכביר מלים בחשיבותן הלאומית, טמונה בנשות ואנשי אמ"ן. מדובר בעיקר במשרתי קבע בעלי מסוגלות תעסוקתית גבוהה ביותר, אשר קיים חשש ממשי שללא יצירת מעטפת תומכת הולמת (בתחומי התחבורה, המגורים ומענקי המעבר) יעדיפו שלא להיוותר במערך במיקומו החדש בנגב וימצאו את מקומם בתעשיות עתירות ידע המתגמלות את עובדיהן בהתאם, מגמה שאף הואצה לאחרונה. מובן שמצב זה יסכן את שימור יכולות אמ"ן כנכס אסטרטגי". 
במכתבם לראש הממשלה מבקשים שר הביטחון והרמטכ"ל לקדם החלטת ממשלה כוללת ומחייבת את כלל משרדי הממשלה, ובראשם משרדי האוצר והתחבורה. החלטת הממשלה תכלול פתרון תחבורתי שיתבסס בעדיפות ראשונה על חיבור רכבת ישיר בין מרכז הארץ לקריית המודיעין, מעטפת פרט שתסייע בשימור ההון האנושי בהיקף של כ-1.3 מיליארד ש"ח וכן מעטפת מגורים תומכת הכוללת פתרונות חינוך, תעסוקה לבני ובנות הזוג ועוד.

קריית המודיעין תוקם על שטח של כ-2,500 דונם, מתוכם כ-350 אלף מטרים רבועים בנויים. הבניה והתפעול יאופיינו בחדשנות תכנונית, תשתיות מתקדמות ויעילות אנרגטית. לקריה יעברו מרבית יחידות אמ"ן, אשר יפנו שטחים באזורי הביקוש בגוש דן. פינוי השטחים מהווה חלק מתכנית רב-שנתית של ממשלת ישראל לטובת קידום פתרון בעיית הדיור ושדרוג תשתיות בנגב, בכל תחומי החיים.