האם התכתבות באמצעות דואר אלקטרוני, אירוטית ככל שתהיה, היא בגדר בגידה? - לפי טענה שהשמיעה אישה בבית הדין הרבני, בבקשה להכריז על בעלה כמי שבגד בה ולחייב אותו בפיצויים על הסבל שנגרם לה לאורך השנים, התשובה חיובית. מדובר בזוג שנישא לפני עשר שנים. הבעל הוא מנהל אדמיניסטרטיבי בבית חולים, שניהל קשר בדואר אלקטרוני עם רופאה בבית חולים אחר.האישה עובדת כאחות באותו בית חולים יחד עם בעלה. לימים, בדרכים כאלה ואחרות, הצליחה האישה להשיג את ההתכתבות של בעלה עם המאהבת הרופאה. מההתכתבות לא עולה כי הם נפגשו, אבל כן עולה התכתבות אירוטית המעידה על קשר רומנטי ביניהם.הבעל, באמצעות עורכי הדין שרין וגדלי סולן, טען כי האימיילים הושגו במרמה ויש לחקור את הדרך שבה נחשפו. האישה הציגה בבית הדין חלק מההתכתבות. היא ביקשה להכריז על בעלה כמי שבגד בה באמצעות הדואר האלקטרוני. הדיינים הבהירו, עוד בטרם קיבלו החלטה ושלא לפרוטוקול, כי "אומנם בקדמה של היום מדובר בסוג של בגידה, אבל בית הדין הרבני צריך הוכחות או הודאה מפורשת, וכאן אין מענה לשתי השאלות הללו". עם זאת, אחד הדיינים הדגיש כי "אין ספק שמדובר בהתכתבות בין שני בני אדם שהקשר ביניהם הוא לא רק באמצעות הדואר".האישה, כאמור, מבקשת החלטה עקרונית. הבעל באמצעות עורכי דינו טוען במקביל כי בדעתו לפנות למשטרה שתחקור כיצד הצליחה האישה להיכנס לתיבת הדואר שלו במקום העבודה.כמו כן, פנה במכתב למבקר הפנימי של המוסד הרפואי שבו הוא ועבד ודרש חקירה מקיפה. עורכי דינו טוענים כי "עולה יותר מחשד שהאישה זכתה לשיתוף פעולה מהמוסד הרפואי, או ניצלה פרצה במערכת שאליה חדרה באמצעים לא חוקיים". הדיון ייערך במהלך השבוע.