אלו יינות ממליצים חברי מועצת סנהדרינק לשתות בחג הזה? איזה דרינקים יסייעו לכם לעכל בהצלחה את המצות? איך היה מקצה חצי הגמר בתחרות 'פרס ירדן'? וגם: איך תתכוננו כמו שצריך לפתיחת עונת המנגלים? תכינו בקבוק...

רדיורדיו