בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה היום (חמישי) את עתירת ח"כ עמיר פרץ נגד יו"ר המפלגה אבי גבאי והורה לו לשלם 10,000 שקלים הוצאות משפט. ח"כ פרץ עתר למפלגה בדרישה למנוע מוועידת המפלגה, המתכנסת ביום ראשון בתל אביב, להצביע על הצעת החלטה לפיה ימונו 5,300 צירים לוועידה החדשה ללא בחירות.

בתשובה לעתירה דרשו עורכי דינו של גבאי לדחות את העתירה על הסף, שכן גבאי טרם מיצה, כמתחייב, את ההליכים הפנימיים הקיימים במפלגה והמתנהלים במוסד לבירור עתירות שאליו רשאי לפנות כל חבר בבקשה לקבלת סעד, מה שגם שהמוסד לברור עתירות יושב ממש בימים אלה על המדוכה בסוגיות העוסקות בדיוק באותו נושא שבשמו עתר ח"כ פרץ לבית המשפט. עוד צוין בתשובת גבאי כי חוקת המפלגה אינה מאפשרת לפנות אל טריבונל משפטי חיצוני טרם מיצוי ההליכים במוסד לבירור עתירות.

פרקליטיו של גבאי טענו כי ח"כ פרץ החליט בכוונת מכוון שלא ליטול חלק בהליך הפנימי במוסד בכיר של המפלגה. בסיכומו של דבר קבע שופט בית המשפט המחוזי, יעקב שפסר, כי בלי שתשתמע קביעת עמדה כלשהי באשר לנכונות הטענות לגופה של הסוגיה, נמחקת התובענה שהגיש ח"כ פרץ תוך שהוא קובע שעל הדיון בה להיעשות לפני הגופים השיפוטיים הפנימיים שנקבעו לכך בחוקת המפלגה.

השופט גם חייב את ח"כ פרץ בתשלום הוצאות משפט בסך 10,000 שקלים. בעקבות ההחלטה יכנס מחר גבאי את הנהלת המפלגה כדי לדון בהמשך צעדיו. לגבאי אפשרות לערער בפני המוסד לברור עתירות של מפלגת העבודה על ההחלטה שקיבל השבוע, בעתירה שהגישו פיני קבלו ופעילי מפלגה, להורות להסיר מסדר יומה של הועידה את ההצעה למנות אלפי צירים לוועידה ללא בחירות. בינתיים מסתמן כי הוועידה תתכנס ביום ראשון בתל אביב בלי לדון בסעיף השנוי במחלוקת.