לקראת כנס הרבנים שיתקיים היום (רביעי) בירושלים כנגד הרפורמה בגיור ולחיזוק סמכות הרבנות הראשית, מפרסם הראשון לציון הרב יצחק יוסף, באמצעות לשכתו, מכתב שנשלח אל הרב יעקב אריאל רב העיר רמת גן, ובו מובאים עיקרי התנגדותו להמלצות השר לשעבר משה ניסים בעניין הגיור. בראש המכתב מובהר כי הרבנים הראשיים לא יצאו מיד כנגד המתווה אלא בדקו ושקלו בכובד ראש עד שהכריעו שאין מקום לדון כלל בהצעת החוק. וכן, שעצם "הנחת היסוד לפיה מתווה הגיור צריך להתבסס על דו"ח שנכתב על ידי אדם שלא נתמנה לכך על ידי הרבנות הראשית לישראל, היא שגויה לחלוטין".

 
בהמשך מפורטים זו אחר זו הנקודות הבעייתיות בדו"ח כפי שרואה אותם הרב הראשי, בהן העובדה שנציגים רפורמים וקונסרבטיביים יכהנו בוועדת מינוי דייני הגיור, מה שלמעשה נותן להם הכרה בתחום מהותי כמו הגיור. "הרי בחוק זה מצרפים רפורמים וקונסרביטיבים לוועדה למינוי דייני גיור, היאך אפשר לדון בכלל על דבר זה שהוא מעיקרי הדת והרי הכל יודעים כמה התבוללות והרס וחורבן רוחני הביאו על העם היהודי, בפרט בחו"ל", מובא במכתב, "האם אנו רוצים שיכניסו זאת כאן גם לארץ הקודש, האם לזאת התפללנו, האם לזאת ייחלו מקימי הרבנות הראשית לישראל - להכניס דרך הדלת האחורית את נציגי הרפורמים בעניין כה חשוב של גיור. היאך יתכן שיבואו נציגי הרפורמים ויבחרו לנו דייני גיור". 

נקודות נוספות נגדן יוצא הרב יוסף הן האפשרות לכל רב עיר להקים בית דין ולגייר שהוא פתח לשחיתות, לטענתו והעובדה שכבר היום רוב ככול דייני הגיור הם מבני הציונות הדתית ומותחים את הקולות עד הקצה ולכן אין עוד מקום להקל יותר.
 

לאחר פירוט כל הנקודות, מבהיר הרב יצחק דניאל ראש בית ההוראה של הרב הראשי שמביא את הדברים בשם הרב יוסף,  כי שר הפנים דרעי, שהוא המוסמך לחוקק בנושא הגיור, נתבקש על ידו לחוקק חקיקה המעגנת את מערך הגיור תחת הרבנות הראשית ולא תחת שום בית דין פרטי אחר, ומסיים "יש להצטרף לדרישה זו ולחזקה על מנת שיגיע הדבר לכלל מעשה".
את המכתב הקורא כאמור לתמוך בחוק מטעם הרבנות הראשית ולא בעקיפת סמכותה, שלח הרב הראשי כהעתק גם לרבנים בכירים נוספים בציונות הדתית: הרב דרוקמן, הרב צפניה דרורי, הרב שטיינר, הרב קלונסקי והרב זלמן מלמד. נציין כי גם שני הראשונים לציון הקודמים הרב שלמה משה עמאר והרב אליהו בקשי דורון הביעו את התנגדותם הנחרצת לחוק.