בדיון שנערך היום (שלישי) בוועדת החינוך של הכנסת להכנת חוק נאמנות בתרבות לקריאה שנייה ושלישית הביעו היועץ המשפטי לכנסת, איל ינון והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר את התנגדותם להמשך קידומו של החוק. "מבט מקרוב על פרטי התיקון ותפיסות היסוד המוצהרות שבבסיסו מגלה שטמונים בו קשיים חוקתיים ניכרים אשר להערכתי ספק אם יש ביכולתם לצלוח את מבחני הביקורת החוקתית", אמר עו"ד ינון, "במדינה דמוקרטית המושג נאמנות בתרבות הוא בגדר אוקסימורון, תרתי דסתרי ממש".עוד הוסיף כי "אומן ויוצר במדינה דמוקרטית אמור להיות נאמן לעצמו וליצירתו. שיקולים של נאמנות למדינה אינם אמורים להדריך אותו. אמנות במדינה דמוקרטית היא מטבעה מאתגרת ביקורתית ובועטת, לא אחת חתרנית ופרובוקטיבית ולעיתים אינה ערבה לאוזנו של הקונצנזוס עליו היא מבקשת לערער".עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אמרה כי "התיקון המוצע מעורר קשיים של ממש. החוק מקנה סמכויות גורפות עד כדי שלילת תקציבים, תוך כדי יצירת אפקט מצנן וצנזורה עצמית. תרבות היא דמיון חופשי ויופי וריבוי קולות ואומץ והתרסה וכנות וביטוי שאיננו מתחנף שאנו מתאים את עצמו למבחני התאמה שלטוניים"."אנחנו משתנים והארץ שינתה את פניה", המשיכה, "הימים מביאים לא רק חוקים חדשים אלא מילים חדשות – נאמנות, משילות ועוד. שיח חברתי ופוצע – האם יש מי שנאמן ויש גם מי שבוגד. הבו לנו עם ממושמע ומחונך שחשיבותו אחידה. הנאמנות בתרבות היא אוקסימורון כמו שתיקה רועמת. מגילת העצמאות קוראת להיות עם חופשי בארצנו - בכל ובעיקר בתרבות זוהי התורה כולה."המסגרת החוקית שמסדירה את התמיכות הממשלתית – אנחנו משאירים את החוק ההוא שיטפל בכל שאר התמיכות ורק לנושא התרבות אנחנו מייצרים הסדר ייחודי שהוא מחמיר יותר ומתנהל בצורה שונה מההסדרים האחרים. עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהחוק מעורר קשיים של ממש", סיימה זילבר.