לאחר עשור של המתנה, המל”ג (המועצה הלאומית להשכלה גבוהה) אישרה את התקנות להקלות מיוחדות עבור סטודנטים לקויי למידה. שבוע לאחר שנחשף ב”מעריב” כי צפוי אישור תקנות שונות מאלו שגיבשה ועדת המומחים שפעלה בנושא, שיתוף פעולה בין המל”ג, התאחדות הסטודנטים הארצית, ועדת ההיגוי, נציגי המוסדות האקדמיים ומשרד החינוך הניב נוסח חדש המקובל על כל הצדדים. כך, לראשונה, נקבעו תקנות האמורות למנוע מקרים שבהם סטודנטים לקויי למידה אינם מקבלים את ההתאמות שהם זכאים להן, או שסטודנטים מקבלים התאמות שאינם זכאים להן. 
 
התקנות יועברו לאישור ועדת החינוך בכנסת, והמועצה להשכלה גבוהה תפנה למשרד האוצר לקבלת תקציב ייעודי נוסף לנושא. יישקל יישום הדרגתי של התקנות, בתקווה שבתוך שנה אפשר יהיה ליישם אותן בשטח, גם אם באופן חלקי.
 
כבר ב־2008 נקבעו התקנות לקביעת התאמות לסטודנטים עם לקויות למידה, אולם עשר שנים חלפו מבלי שאושרו, ובינתיים כל מוסד פועל על דעת עצמו בכל הנוגע להתאמות לסטודנטים עם לקויות למידה. כעת, לאור התקנות החדשות, כל המוסדות האקדמיים יידרשו להפעיל בתוכם מרכזי תמיכה לסטודנטים לקויי למידה אשר יכללו חדרי ייעוץ וחדרי לימוד.
 

מרכזי התמיכה יפעלו לקדם את המודעות הציבורית בנושא לקויות למידה ויעניקו לסטודנטים הנזקקים מגוון שירותים כגון סיוע במילוי הבקשות להתאמות, בניית תוכנית התאמות אישית, סדנאות לשיפור מיומנויות וכישורי למידה ועוד. בכל מוסד תפעל ועדת התאמות מוסדית שתהיה הגורם המוסמך לקביעת ההתאמות לסטודנטים הלומדים בו. הוועדה תורכב מאנשי מקצוע המתמחים בנושא, והיא תקבע את ההתאמות על בסיס האבחון המוכר של התלמיד ובהתייחס לצרכיו, לסוג הלקות, לדרגת חומרתה ועוד.
 
סגן יו”ר המל”ג, פרופ’ אדו פרלמן, הסביר: “המועצה רואה חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לכל סטודנט להצליח ללא קשר ללקות זו או אחרת. הסדרת ההתאמות לסטודנטים עם לקויות למידה תאפשר להם לקבל את מלוא התמיכה שהם זכאים לה מבלי לפגוע באיכות הלמידה שלהם, על מנת שיוכלו להגשים את השאיפות האקדמיות שלהם”. 
 
יו”ר התאחדות הסטודנטים הארצית, רם שפע: “המאבק על זכויותיהם של סטודנטים עם לקויות למידה מתנהל יותר מעשור, וביתר שאת בשנים האחרונות, גם במסדרונות המל”ג וגם בכנסת. אני שמח שהגענו להבנות ושסוף סוף הסטודנטים יקבלו תמיכה ראויה מהמוסדות, שדורשת פחות בירוקרטיה ויותר גמישות עבור מי שיותר מכל צריכים תמיכה של ממש בתקופת הלימודים”.